Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

Община Ветово се побратими тържествено с община Кеслер, Бурса

Публикация 21 Oct, 2022 / Текст и снимки: Румен НИКОЛАЕВ

Споразумението за сътрудничество подписаха кметовете д-р Мехмед Мехмед и арх. Юрден Танър

   Днес от 9.30 мин в залата на Народно читалище “Н. Й. Вапцаров – 1909 г.”  на Община Ветово се проведе тържествено заседание на общински съвет  за сключване на Споразумение  с община  Кестел , град Бурса.

  Ето какво сподели кметът д-р Мехмед Мехмед преди подписване на документа:- Взаимоотношенията на Община Ветово и община Кестел бележат началото си от преди година и половина в Бурса.  Тогава в лицето на кмета арх Юндер Танър намерих един приятел, с който днес станах брат. Когато се запознах с него, видях един млад, енергичен кмет, който за мен се превърна в еталон за ръководител на една малка община.

Като видях какво е успял да направи там, в мен се породи желанието всичко това да се случи и в община Ветово. В община Кестел безработицата е сведена до минимум, най-вече заради кмета Танър.

 Нашата община вече е побратимена с община Авджълар, с която имаме дългогодишни взоимоотношения.

   Жителите на общините Ветово и Кеслер ще могат да се възползват от всичко, което се договорим . Ще се възползваме от всяка възможност, която ни предоставят европейските фондове, да разработваме и реализираме съвместни проекти.

    Арх Юндер Танър, кмет на община Кестел- Благодарен съм на Всевишния, че ни свърза с тази невероятна гостоприемна община в България.

  Сега се чувствам специален. Ставаме свидетели на постиженията на местната власт и на самия кмет на община Ветово. Ще направим всичко възможно от наша страна да си сътрудничим и да развиваме двете общини.

  Още веднъж изказвам радостта си от сключването на тази официална връзка и на това Споразумение . Редно е да се знае, че в област Берса и в частност в община Кестел живеят десетки хилади изселници от Балканите. Това са наши братя. Една трета от населението на Кестел се състои от изселници от Балканите.

Ето и текста на Споразумението:

  Стремейки се към партньолско сътрудничество, ръководейки се от принципа на рециплочност и отчитайки интересите на двете страни,стремейки се към установяване и развитие на ефективно сътрудничество, разглеждайки историческото културно наследство, вземайки предвид съществуващите партньорски отношения между двете общини и виждайки необходимостта от тяхното развитие двете общини се споразумяха:

-  Да укрепят връзките в дух на партньорство между жителите на общините Ветово и Кестел.

- Да развиват взаимно разбирателство, да работят за преодоляване на стереотипите като опознават начина на живот, културата и историята на другия, както и традиция и форми на икономическа и социална дейност.

- Да развиват сътрудничество в областта на образованието, спорта и туризма.

- Да подпомагат изпълнението на проекти за обмен на спортисти, студенти и учители, организиране на академични стажове и професионално обучение с цел повишаване на знанията.

- Да подкрепят културното сътрудничество, обмен на екипи и художници,участие във фестивали и културни събития, организиране на семинари и работилници за културни работници

- Да подпомагат икономическото развитие и развитието на туризма чрез засилване на контактите между икономическите организации, организиране на семинари и конференции, взаимно насърчаване на икономически и търговоски събития...

Сътрудничеството ще обхваща областите: икономика, транспорт и инфраструктура, опазване на околната среда, спорт, туризъм, култура, образование, социално подпомагане, публична администрация и сигурност....

   Гости на събитието бяха вицеконсулът на Турция Мурат Анъл,  областният лидер на ДПС Дауд Ибрям, Юджел Хайредин Хюсну-  районен  мюфтия на област Русе, общински съветници, кметове на малки населени места

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама