Тази тема в граматиката е толкова всеобхватна, че едва ли можем да претендираме да обхванем и половината. Но все пак ще се опитаме да систематизираме информацията в няколко граматични посоки. Днес ще обърнем внимание на собствените имена, прозвищата, литературните герои.

   С главна буква се пишат всички собствени лични имена:

- на лица: Иван, Мария, Георги

- на животни: Шаро, Сивушка, Белчо

- прякори и псевдоними: Моканина, Боримечката, Щастливеца, Маргалака

- прозвища, добили значение на собствени имена: Дякона, Майстора, Апостола, Щастливеца, Благолажа, Спасителя

NB! Прякорите и прозвищата се членуват с кратък член – независимо от тяхната граматична служба в изречението.

Изключения: Иван Краличът, Иван Селямсъзът

- нарицателни приложения към собствени имена на известни личности или литературни герои, когато са станали част от собственото име: Крали Марко, Баба Тонка, Константин-Кирил Философ, Хаджи Димитър, Бай Ганьо, Хитър Петър, Патриарх Евтимий , Райна Княгиня

- нарицателни съществителни, с които се обозначават същества или олицетворени понятия в художествени произведения: Неволята, Правдата, Кривдата и др.

    С главна буква се пишат имена на литературни герои (исторически или фолклорни), съставени от две или повече думи, които представляват цялостни словосъчетания: Баба Марта, Дядо Мраз, Дядо Коледа, Кума Лиса, Кумчо Вълчо, Мечо Пух, Зайо Байо, Ежко Бежко, Баба Меца

С главна буква се пишат названия и псевдоними: Зоркото око, Лъвското сърце, Поразяващата ръка, Пипи Дългото чорапче, Спящата красавица, Снежната царица

   Псевдоними, получили широка известност, се пишат с две главни букви, защото се приемат като име и презиме: Елин Пелин, Калина Малина, Сирак Скитник и др.