Днес е : Понеделник, 27 Юни 2022

НАП – Русе: Близо 41 % са повече внесените корпоративни данъци

Публикация 22 Jun, 2022 / akcent.bg

Остава седмица за подаване на декларации по чл.92 от ЗКПО

          В офиса на НАП в Русе са внесени до сега близо 41 % повече корпоративни данъци, спрямо същия период на миналата година. Средното увеличение за страната е 30 на сто. От авансови вноски за изминалите 5 месеца и от издължени налози по чл. 92 от ЗКПО са събрани за държавния бюджет 11, 7 млн. лв.  

   Русенската приходна администрация очаква тези резултати значително да се увеличат до 30 юни, когато е крайния срок за деклариране и внасяне на корпоративни данъци за 2021 г. Вече 7 524 бр. задължени лица от региона са подали своите декларации, което е над 73 % от деклараторите през миналата година.

        До 30 юни фирмите декларират и плащат корпоративен данък  по чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

        До 30 юни  е и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 

    Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват само по електронен път денонощно, чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/ , с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

     За повече информация може да се ползва Информационният център на НАП на телефон: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена по тарифите на съответния оператор.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама