Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

На ресторант в България излиза най-евтино от където и да е в ЕС, алкохолът също е на най-ниска цена

Публикация 21 Jun, 2022 / akcent.bg

   През 2021 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави - членки на Европейския съюз. Дания и Ирландия (по 140% от средното за ЕС) имат най-високо равнище на цените, следвани от Люксембург (132%), Швеция (128%) и Финландия (126%). Най-ниско е равнището на цените в Полша (60%), България и Румъния (по 56%).

   Според данните на Евростат, цитирани от Националния статистически институт, равнищата на цените в група „Ресторанти и хотели“ за миналата година са повече от три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава отколкото в „най-евтината“. Равнищата на цените варират от 46% от средното за ЕС в България, следвана от Румъния (54%) и Унгария (62%) до 155% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (137%) и Финландия (133%).

   На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (64% от средното за ЕС), следвана от Полша (72%) и Унгария (79%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Ирландия (205% от средното за ЕС), следвана от Финландия (173%), Швеция (136%), Дания и Франция (по 134%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

   Равнищата на цените за група „Храни и безалкохолни напитки“ са най-ниски в Румъния (69% от средното за ЕС) и Полша (72%), а най-високи са в Люксембург (125% от средното за ЕС), Дания (120%) и Ирландия (119%).

   „Облеклата“ са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС, като варират от 76% от средното за ЕС в България до 134% в Дания.

   В групата на „Транспортните превозни средства за лично ползване“ разликите между страните също са малки, от 81% в Полша до 138% в Дания от средното за ЕС ниво. „Потребителската електроника“ е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 88% от средното равнище за ЕС в Полша до 113% в Нидерландия. /БГНЕС

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама