160 участници събра Иновативният лагер за декарбонизацията в Русе

160 участници събра Иновативният лагер за декарбонизацията в Русе
Публикация   14 Май, 2022   /     akcent.bg   /     601

   С обобщение на резултатите от работните групи и презентация на иновативни „зелени“ продукти, разработени от студенти и ученици, завърши тридневният Иновационен лагер за декабонизацията в Русе.

         Форумът привлече над 160 представители на научната общност, гражданските организации, обществените институции и бизнеса, които в продължение на няколко дни работиха по темите за градска мобилност, транспорт по вътрешноводните пътища, мултимодални системи, алтернативен транспорт, образование в транспорта, модели за партньорство, регулаторни бариери и решения и дигитализация в транспорта.

         Участниците в групата за „Градска мобилност“ се обединиха около идеята за създаване на единна стратегия за чиста градска мобилност, включваща пълноценна велосипедна мрежа, регулации за паркиране, въвеждане на градски зони с ниски въглеродни емисии и редица други мерки.

         Кап. Иван Иванов, директор на дирекция „Речен надзор“ в Морска администрация, бе начело на групата за подобряване плаваемостта по р. Дунав чрез изграждане на система от баражи и целенасочена политика в подкрепа на корабособствениците и обновяване на флота.

         В контекста на „Мултимодалните системи“ бе зададено предизвикателството за липса на ефективна транспортна свързаност на Северна България, което може да бъде преодоляно със създаването на високоскоростна жп  линия София-Варна с разклонение до Русе и връзка с Букурещ.

         Групата за  „Алтернативен транспорт“ се концентрира върху възможността за изграждане на ново енергийно ефективно и екологично депо на Общински автотранспорт-Русе и изпълване на автопарка на предприятието с екологично чисти превозни средства, задвижвани с ток и водород.

         Проблемът с липсата на достатъчна материално-техническа база за практическо обучение на ученици по “Безопасност на движението” бе разрешен от участниците в „Образование в транспорта“, които планират в бъдеще да се търси финансиране за изграждането на специализиран център за такова обучение на децата от детските градини в Русе.

         Участниците от „Модели за партньорство“ развиха идеята за създаване на Градска научна лаборатория по подобие на тези в Хамбург, Андора и други световни центрове. Тя следва да обединява опита на Русенския университет, Община Русе, НПО сектора и бизнеса, които ще развиват научно-изследователска и развойна дейност.

         Зам.-кметът на Русе Димитър Недев представи проблема с интезивния тежкотоварен трафик на Дунав мост и в рамките на работната група „Регулаторно бариери и решения“ бяха открити многостранни подходи за разрешаването му.

         Сред темите бе и „Дигитализацията в транспорта“, за която се обсъди създаването на система за прогнозиране и планиране организацията на транспорта в зависимост от трафика, измененията на пътната инфраструктура и природните условия.

         Всички идеи и концепции, родени по време на Иновационния лагер, бяха записани и ще бъдат изпратени до Европейската комисия. Целта е те да залегнат в бъдещите стратегически документи на Общината и това да им даде предимство при търсенето на финансиране.

         Иновационният лагер се организира в изпълнение на проект по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център (Joint Research Center) „Науката среща регионите“, като основни партньори на Община Русе са Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha