Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици в Русе през март

Публикация 04 Apr, 2022 / akcent.bg

      10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март в Русе. Това показват данните от  Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена  в централните части на града.

        Така от началото на годината до 31 март АИС „Възраждане“ е ригистрирала 32 денонощия с превишена средноденощна стойност  за ФПЧ10, която е 50 µg/m3. Максимално измерената стойност е била 63,98 µg/m3. Средномесечната концентрация на този показател за месец януари 2022 г. е била 44,57 µg/m3, през месец февруари - 52,04 µg/m3, а за месец март е 44,43 µg/m3.

       За сравнение  първото тримесечие на изминалата 2021 г. са регистрирани 15 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 121,95 µg/m3 и средномесечна концентрация за месец януари 30,61 µg/m3, за месец февруари 48,17 µg/m3, а за месец март 30,95 µg/m3.

       През настоящата година за превишенията на нормата за фини прахови частици допринася и интензивната строителна дейност, вследствие на която уличната мрежа на град Русе и прилежащите й тротоари са замърсени с фин прах и в периоди на сухо време силният вятър унася праховите частици.

    През втората половина на месец март със северозападен вятър през Централна Европа до Балканите достигна прах от Сахара, което също оказа влияние върху концентрацията на фини прахови частици във въздуха.

      Обичайно преносът на прах от Сахара става през пролетта – през март, април и май, тъй като се повишава динамиката на процесите през пролетното време. В цялата страна през март има пренос на сахарски прах. Измерената концентрация на връх Рожен за 31 март достигна 30,3 µg/m3, при средногодишна стойност за 2021 г. на ФПЧ10 в Станция „Рожен КФС“ - 8,67 µg/m3.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама