Днес е : Понеделник, 1 Март 2021

Зам. кметът Дончо Добрев предлага обявяване на конкурс за Крайбрежната зона

Публикация 07 Jan, 2011 / akcent.bg

За целта общинарите трябва да гласуват средства за конкурса в случай, че няма проектно финансиране

 

 

 

Общинските съветници са приели да бъде обявен конкурс за устройствена концепция на крайбрежната зона в района от Речна гара до Музея на транспорта по протежение на р.Дунав след осигуряване на необходимите бюджетни средства. При корекция на бюджета през месец септември 2010 г. такива средства не бяха предвидени, но възникна възможност за алтернативно финансиране, като Община Русе  кандидатства по  проекта:” Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” с приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През месец януари 2011г..предстои внасяне в МРРБ на проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе”. Една от зоните от включената територия е крайбрежната зона в района от Речна гара до Музея на транспорта по протежение на р.Дунав. С оглед избягване на дублиране на финансирането предлагам Общински съвет-Русе да измени решение №939, прието с Протокол №47/15.07.2010г.

Предложението на зам. кмета Д. Добрев е  кметът да обяви конкурс за устройствена концепция на крайбрежната зона в района от Речна гара до Музея на транспорта по протежение на р.Дунав. Това да се случи в месечен срок след осигуряване на необходимите бюджетни средства, в случай че Община Русе не получи финансиране по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе”.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама