Днес е : Сряда, 19 Януари 2022

Подписват до края на март договорите за проектиране и строителство на първите два участъка от бъдещата магистрала между Русе и В. Търново

Публикация 12 Jan, 2022 / akcent.bg

    До края на март тази година се очаква да се подпишат договорите за проектиране и строителство на първите два участъка от бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново. Така през 2027 година се предвижда новият път да бъде завършен поне до Бяла, както и да бъде изградено околовръстното трасе. Това съобщават днес от областна администрация..

    Към момента проектът на подробен устройствен план – парцеларен план за участъците между Русе и Бяла и обхода на град Бяла е внесен в МРРБ за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, като се налага отстраняването на някои неточности. След неговото одобрение и влизането му в сила ще стартира отчуждителната процедура съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост. Припомняме, че по време на теренни проучвания бе установено наличието на 37 археологически обекти с предвидени различни мерки за опазване. Предстои възлагане на тяхното проучване, но след приключване отчуждението на засегнатите имоти по трасето, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.

   От АПИ обявиха обществена поръчка за определяне на изпълнители за изработване на технически проект и строителство на първите около 76 км от автомагистралата. Става дума за двата участъка Русе – Бяла и обхода на град Бяла, т.е. т.е. пресичането с път I3 „Гара Бяла – Плевен“. В момента се извършва оценка на получените оферти и предстои да бъде обявена процедура за избор на строителен надзор за тях. В процес на подготовка е процедура за възлагане изработването на подробен технически проект с ПУП-ПП за участъка от Бяла до Велико Търново. След проектното обезпечение ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за строителството на участъка.

    Проектът на автомагистрала между Русе и Търново е предложен за включване в програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027, която очаква одобрение от Европейската комисия. След като програмата бъде утвърдена Управляващият орган следва да разработи насоки за кандидатстване за финансиране, въз основа на които бенефициентите да могат да разработят формулярите за кандидатстване и да се определи процентът на финансирането.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама