Бизнесът за 2022 г. - рисковете идват от ръст в цените и регулаторна тежест

Бизнесът за 2022 г. - рисковете идват от ръст в цените и регулаторна тежест
Публикация   16 Дек, 2021   /     Татяна Димитрова   /     1265

  Оптимизмът на бизнеса нараства за догодина, но все е предпазлив в плановете си и вижда рискове пред развитието на икономиката, които го тревожат. Това показва традиционната анкета на Българската стопанска камара. Тя е проведена в периода 8 ноември - 8 декември 2021 г. сред 817 микро-, малки, средни и големи предприятия от цялата страна и от всички сектори на икономиката.

   Общо 42% от анкетираните очакват икономически спад през 2022 г., но в миналогодишното изследване песимистите са били почти двойно повече. 17% не очакват никаква промяна, а 31% са оптимистите, които са тройно повече спрямо миналата година.

   Рисковете пред развитието на българската икономика мнозинството от анкетираните виждат в очакван ръст на цените, фискалната и регулаторната тежест, както и спад на броя на работните места.

   Най-сериозни притеснения за бъдещето анкетираните имат по отношение на високите енергийни цени и инфлационния натиск (80-82%). 70% от участниците в анкетата очакват ковид кризата и забавянето на глобалния растеж да се отразят негативно на техните бизнес показатели и през 2022 г. Сериозен песимизъм има и по отношение на европейските регулации в областта на екологията, от които негативно влияние очакват 53% от анкетираните.

   Умереност и предпазливост са налице при плановете за бизнес развитие през 2022 г. Ръст на производството, нови продукти/услуги и нови пазари планират между 35 и 42% от анкетираните, докато през предкризисната 2019 г. са били 57%.

    Инвестициите в производствени мощности и иновации влизат в плановете средно на 20% от анкетираните, докато през 2019 г. средният процент е бил почти два пъти по-голям (38%). Известен ръст се забелязва в намеренията за инвестиции в развитие на човешките ресурси и увеличението на работните места - тази година 30-31% от анкетираните заявяват подобни намерения, докато през 2020 г. такива планове са декларирали 12-13% от участниците в проучването.

   Ръст на заплатите предвиждат 49% от анкетираните, което по-скоро се дължи на очакваното увеличение на минималната работна заплата, а оттам - цялостен ръст на цената на труда. Налице е лек ръст през тази година при намеренията за използване на кредити и лизинг (21% при 19% миналата година), както и спад на интереса към изпълнение на европроекти (25% при 32% миналата година).Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha