Днес е : Сряда, 19 Януари 2022

Връчиха почетни дипломи „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД АКАДЕМИК ЗА 2021г.“

Публикация 06 Dec, 2021 / akcent.bg

С решение на УС от 18.11.2021 г., за носители на златен приз „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД  АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“ са определени доц. д-р ПЛАМЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА – лидер на група „Туристи“ и инж. РУМЕН КЪНЧЕВ КОЖУХАРОВ  – член на група „Туристи“, деятел „Хижно дело и туристическа маркировка“.

        За техни  подгласници са определени:

     - в категория „студенти“  Александър Вълков Вълков – деятел на спелеоклуб „Академик“ и  „Хижно дело и туристическа маркировка“;

     - в категория „Ветерани“  Петко Георгиев Попов - деятел на клуб „ХДТМ“;

     - в категория „Приятели на СТПД „Академик“   Милан Христов Тютюнджиев – клуб „Туристи-Ветерани - Приста“ - Русе.

   Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн поздрави присъстващите за техния неуморен труд и за инициативите, в които участва дружеството. Той пожела на всички да бъдат здрави и да продължават да развиват и популяризират доброволчеството.

       За насърчаване на доброволчеството в дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“Управителният съвет на сдружението    обяви процедура за номиниране на личности за приза „ДОБРОВОЛЕЦ НА СТПД  АКАДЕМИК ЗА 2021 г.“ 

   Целта бе по-нататъшно развитие и популяризиране на доброволчеството, отдаване на заслужено признание на доброволците за извършваните от тях дейности в полза на дружеството, на Русенския университет, на планинарството и туризма в Русенското Поломие и в НП „Централен Балкан“.

 

Коментари

Реклама

Реклама