Днес е : Сряда, 19 Януари 2022

Русе сред градовете в България с най- много починали от COVID

Публикация 02 Dec, 2021 / ИПИ

   Кризата в здравеопазването, причинена от пандемията, поставя множество въпроси относно адекватността на здравната система в страната, нейния капацитет, възможности и проблеми.
   Разглеждането на данните за редица здравни показатели очертава ситуацията и тенденциите в системата, дава обяснение на належащи въпроси и може да се използва за инструмент за решаване на проблеми. Анализът на местно ниво показва, че здравеопазването в отделните региони има  изключително разнородни характеристики.
   В ежегодното изследване „Регионални профили: показатели за развитие“ Институтът за пазарна  икономика проследява представянето на областите в 12 категории от икономическото и  социалното развитие.

     В последното издание на изследването през 2021 г.1 сравнителното оценяване на 28-те български  области в категорията „Здравеопазване“ се базира на шест индикатора. Данните са събирани от  Националния статистически институт за 2020 г. и включват броя на лекарите (общопрактикуващи и  специалисти) и леглата в болниците, преминалите за лечение болни, дела на здравноосигурените,  коефициента на детска смъртност.

    Три области получават най-високата оценка за състоянието на здравеопазването „Много добро“ –  Плевен, столицата и Кюстендил.

  В девет области здравеопазването е оценено като сравнително добро. Това са Видин, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Варна, Ловеч, Враца, Благоевград и Смолян. Четири са областите с оценка „Средно“ – Перник, Габрово, Русе и Разград, а осем – с оценка „Незадоволително“ – Бургас, София, Кърджали, Добрич Търговище, Ямбол, Шумен и Монтана.

   С  най-слабо представяне са областите Хасково, Велико Търново, Сливен и Силистра.

  Болнични легла

Нарастване се наблюдава почти в цялата страната. Единствените области, в които има спад на леглата през 2020 г. в сравнение с 2011 г. са Велико Търново, Добрич и Кърджали.

  С най-голямо увеличение на болничните легла пък са Плевен, Пловдив и Русе.
В периода 2011-2020 г. областите могат да се разделят на четири основни групи според тенденциите  в броя на леглата в болниците:
- Области с малко легла, в които няма особено сравнително подобрение през годините – Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Перник, Хасково, Шумен, Ямбол;
- Области с традиционно много легла, които запазват позиции – Плевен, Пловдив, Кюстендил, Монтана, Пазарджик;
- Области, в които има видимо увеличение на леглата – Русе и столицата;
- Области, в които има изоставане – Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Сливен, Стара Загора.

   Лекари

  Лекарите специалисти  също намаляват през последните години и през 2020 г. достигат 16,4 хиляди,  като най-много са кардиолозите (1850) и акушергинеколозите (1766), а най-малко –
инфекционистите (233).

   Данните по области отново показват огромни разлики и неравно разпределение на специалистите.

   Очаквано, спрямо населението най-много са лекарите специалисти в областите Плевен, София,
Варна и Пловдив (над 25 на 10 хиляди души), а най-малко – в Добрич, Ямбол и Кърджали (под 15 на 10 хиляди души).

Здравеопазването на местно ниво: рязко намаляващ брой лекари, рекордна смъртност

    Влиянието на пандемията

   Заболеваемостта от COVID-19 през 2020 г. по области показва, че най-много случаи са отбелязани в  област София – град – 41 на 1000 души от населението, Габрово (38 на хиляда души) и Кюстендил  (37 на 1000 души) при средно за страната 29 на 1000 души от населението. Най-малко официални случаи на COVID-19 са отбелязани в област Кърджали (12 на 1000 души от населението). Високата заболеваемост в столицата се дължи най-вече на високата гъстота на населението, слабия до липсващ контрол върху противоепидемичните мерки и възможностите, които големият град дава  за концентрация на населението (мероприятия, събирания, училища и детски градини, градски транспорт). В по-малките области е налице по-малък брой случаи през 2020 г. и поради по-слабото тестване и регистрация на болните (липса на лаборатории, скъпи PCR тестове и липса на бързи антигенни тестове, непокриване на тестовете от НЗОК и др.).

     Смъртност от COVID

    Рекордна смъртност от COVID-19 като дял от всички смъртни случаи в една област е отбелязана в  област Благоевград – 10% от всички смъртни случаи се дължат на COVID-19 (при средно 6,9% за  страната). Висок е делът на смъртността от COVID-19 също в области Пловдив (8,8%), Смолян (8,7%) и Русе 8 процента.
    Най-слабо пострадала по този показател е област Сливен, където смъртните случаи с причина COVID-19 са 4,3% от всички. Частично обяснение на този факт може да се търси в по-слабото тестване и установяването на причините за смъртта в тази област.

Здравеопазването на местно ниво: рязко намаляващ брой лекари, рекордна смъртност

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама