Вторник, 26 Септември 2023

От 27 октомври училищата в община Русе преминават в дистанционно обучение на ротационен принцип

От 27 октомври училищата в община Русе преминават в дистанционно обучение на ротационен принцип
Публикация   18:13     26 Окт, 2021 /     akcent.bg   /     945

Яслите и детските градини на територията на Община Русе ще продължат своята работа

   Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на територията на Община Русе поради достигната 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 500 и 750 души на 100 000 население.

   Всички училища на територията на общината следва да организират ротационно обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките си.

   Ротацията на учениците се извършва по предварително изготвен от съответното училище график за период от една календарна седмица по график, утвърден от МОН. Първата седмица е от 27 октомври до 2 ноември. Своевременно ще бъдат уведомени родителите и учениците кои паралелки ще учат присъствено и кои – дистанционно.

   Яслите и детските градини на територията на Община Русе ще продължат своята работа при спазване на въведените със заповед на министъра на образованието и науката насоки за обучение и действия за работа на детските градини в условията на извънредна епидемична обстановка за учебната 2021-2022 г.

   Контролните органи продължават да следят ежедневната заболеваемост и при промяна в епидемичната обстановка гражданите ще бъдат своевременно уведомени.

   Решението за преминаване към дистанционно обучение е съгласно заповедта на министъра на здравеопазването от 19.10.2021 г., с която се преустановяват присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общини с достигната 14-дневна заболеваемост между 250 и 500 на 100 000 население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha