Днес е : Вторник, 19 Октомври 2021
ИЗБОРИ "2 В 1" 2021

България изтегли нов дълг за 500 млн. лв.

Публикация 13 Oct, 2021 / akcent.bg

Заемът е под формата на 5-годишни държавни ценни книжа

    На 11 октомври 2021 Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026.

   На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,02%.

   Общият размер на подадените поръчки достигна 616,60 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,23. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 57 базисни точки.

   От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 93,8 %, следвани застрахователните дружества – 2,2 %, пенсионни фондове с 1,6 % и други инвеститори – 2,4 %.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама