Днес е : Вторник, 19 Октомври 2021
ИЗБОРИ "2 В 1" 2021

Съдът сложи край на Сагата с Общия устройствен план на Русе

Публикация 08 Oct, 2021 / Румен НИКОЛАЕВ

Екозащитниците пропуснали възможността да жалят, когато е трябвало

   С Решение на Висшия административен съд приключи сагата с Общия устройствен план на Русе ОУП, подклаждана от групичка екоактивисти и завели дело във връзка с Решение на Общинския съвет Русе той да бъде приет.

  Русенският административен съд излезе с решение, че Сдружение "Дунавски регион", известно с безконечните си атаки срещу територията и дейността на фирми в ДИДз"Тегра", не е правен субект да проявява претенции около казуса с ОУП. "По несъмнен и безспорен начин по делото е установено, че жалбоподателят не е заинтересувано лице по смисъла на чл. 127, ал. 12 ЗУТ, а именно не е собственик на недвижим имот, непосредствено засегнат от предвижданията на ОУП, който факт е установен по безспорен начин, поради което за сдружението не е налице правен интерес от оспорването", се казва в документа.

    Общински съвет – Русе, в писмено становище, оспорва частната жалба. Моли обжалваното определение да бъде оставено в сила и претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение.
   Върховният административен съд намира частната жалба,  разгледана по същество за неоснователна, става ясно от Определението на ВАС от 6 октомври т.г.

  Съдът приема, че ако толкова много е бил заинтерисован, то жалбоподателят Сдружение "Дунавски регион", представлявано от адв. Анатоли Казаков, е трябвало да жалят екологичната оценка на РИОСВ от 2019 г, която е направена на по-ранен етап. Тогава обаче не е имало възражение.

   "Според непротиворечивата практика на Върховния административен съд в производството по одобряване на устройствени планове, актът с решаващо значение за околната среда и постановен на най-ранен етап от процедурата, е издаденият по реда на чл. 82 и сл. от Закона за опазване на околната среда, който несъмнено подлежи на самостоятелен съдебен контрол, включително и от засегната общественост"..

  До 14 дни Решението на ВАС ще влезе в сила, каза пред Акцент.БГ зам. кметът Магдалина Илиева. Реално и досега се е работилопо вече измененият ОУП, без жалбата и делото да са били съществена пречка за осъществяване на инвестиционни намерения.

   9 ноември 2020 г., на 14-ото заседание на Общински съвет – Русе, Общият устройствен план на Община Русе беше одобрен с 26 гласа „За“, 11 „Против“ и 4 „Въздържали се“.

   Месец по-късно новият Общ устройствен план на Община Русе влезе в съда. Близо година по-късно ВАС сложи край на опитите за вадене да политически дивиденти, коментираха юристи. Всъщност атаката бе отново срещу терени в ДИЗ "Тегра", за които определено жалбоподателите нямат правно основание да оспорват.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама