Днес е : Събота, 24 Юли 2021

Нов клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол създадоха ВУЗ-овете във Варна, Свищов и София

Публикация 26 May, 2021 / akcent.bg

Документът беше подписан от ректорите на трите водещи висши икономически училища в България.

   Меморандум за сътрудничество в образованието и науката, и създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол подписаха ректорите на трите водещи висши икономически училища в България – Икономически университет – Варна, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и Университет за национално и световно стопанство – София. Подписи под документа положиха на среща в Свищов ректорите на трите висши училища – проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ – Варна), проф. д-р Марияна Божинова (СА), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС). Сред гостите на церемонията бе и председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, преподаватели и студенти.

   Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров заяви, че подписването на меморандуми само по себе си не е достатъчно, а трябва да има план за конкретни действия. „Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ноу-хау”, каза проф. Станимиров. Говорейки за прагматичност на обучението той акцентира върху развитието на „естествения” интелект при обучението на студентите и заяви: „Високият естествен интелект създава висок изкуствен интелект. Проблем е когато нисък естествен интелект използва висок изкуствен интелект”. Проф. Станимиров също изрази убеденост, че създадените клъстери между трите водещи висши икономически училища ще бъдат в полза на младите хора и на икономиката.

„Трите висши училища имаме самочувствието на водещи при обучението в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” и създадените между нас клъстери в областта на икономиката са именно в най-силните направления на всяко от трите висши училища”, заяви проф. Божинова – ректор на СА „Д. Ценов“. Тя припомни, че първият клъстер, който бе създаден във Варна, е в областта на маркетинга и предприемачеството с координатор ИУ – Варна, а сключеният в София меморандум създаде клъстер в областта на финансите и счетоводството с координатор УНСС. Според нея трите клъстера обхващат най-важните области в обучението и научните изследвания по икономика. „Уверена съм, че тази синергия между нас ще доведе до положителен и мултиплициран ефект. Трите висши училища трябва да отстояваме това, което сме постигнали и на база на създадените обединения трябва да наложим и да афишираме най-високия стандарт в обучението по икономика в България”, каза още ректорът на Свищовската академия и сравни създаването на трите клъстера с „Бръшляновата лига”.

   Ректорът на УНСС коментира идеята за работа в мрежа и сътрудничество чрез създадените клъстери и заяви, че това е начин да се подобри взаимодействието между трите водещи икономически университета в България. Проф. Димитров подчерта, че за настоящата година 87% от държавния прием на студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия.

   Инициативата приветства и председателят на НПСС Даниел Парушев. Той заяви, че обединяването на ИУ – Варна, Свищовската академия и УНСС в трите клъстера може да бъде за пример на Студентските съвети.

   Подписвайки меморандума за сътрудничество, трите страни заявиха готовността си за обединени усилия в следните посоки: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на ИУ Варна, СА – Свищов, УНСС на национално и международно ниво; развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които стимулират техния икономически и социален просперитет; създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаването на техния проектен капацитет и практическа експертиза.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама