Община Иваново единствена с ръст на населението през последните 5 години в област Русе

Община Иваново единствена с ръст на населението през последните 5 години в област Русе
Публикация   28 Апр, 2021   /     Румен НИКОЛАЕВ   /     1807

Добрите икономически показатели, добрата инфраструктура и красивата природа я правят предпочитано място за живеене в региона

    Демографската тема все по-често застава в центъра на икономическия дебат, и обяснимо – бързото намаляване на населението и особено на хората в трудоспособна възраст представлява значителна пречка пред разширяването на потенциала на българската икономика в дългосрочен план. Публикуването на данните за населението в пандемичната 2020 г. ни дава повод да обърнем внимание на динамиката на населението на общинско ниво. В никакъв случай не може да се каже, че отделните региони в страната се променят с един и същи темп – докато в цели райони, особено на север, населението намалява бързо, малки общини в близост до големи икономически центрове увеличават жителите си с относително бързи темпове.  Това е констатацията на ИПИ в материал на Адриан Николов "Малки общини край големи икономически центрове отбелязват ръст на населението".

   През 2020 г. общините с над 100 хиляди души население са 9, а с над 50 хиляди – 24. В групата на „малките общини“ с под 6 хиляди души население (които съответно не отговарят на изискването на ЗАТУРБ за минимален брой население за създаване на община и не биха могли да бъдат създадени днес) вече влизат 74 общини.

  

   От данните, публикувани в материала и цифрите и процентите от интерактивните карти се вижда, че за периода през последните 5 години единствено община Иваново от област Русе е с положителен ръст от 1,3 на сто на населението в края на 2020 г. статистиката отчита 8633 жители.

   Проектобюджетите на Община Иваново са абсолютно финансово устойчиви и като пример мога да дам онова, което Министерството на финансите изнесе като класация на всички общини в България по отношение на комплексния анализ за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и риск от поемане на задължения. През третото тримесечие на 2018 година Община Иваново беше на 6-то място. За същия период на 2019 година – тя е на 7-мо място. Като пред Общината влиза вече Община Бургас, но след Община Иваново са Община Русе и Община Пловдив. Това становище е изразено от независим финансов експерт по време на гласуване на бюджет 2020 на общината.

  Най-добри параметри за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи отчита финансовото министерство на тримесечия ежегодно. Явно доброто управление на общината я прави неизменно присъстваща в Топ 10 през последните две години.Заслуга за този наистина впечатляващ и радващ резултат е на кмета Георги Миланов и неговия екип, с който той работи успешно вече трети мандат.

   Доказателство за това е и факта, че в навечерието на местните избори хазната на Иваново ги посрещна с 3 млн. остатък.

   За петгодишния период община Иваново единствено през пандемичната 2020 г. е слязла под прага от 8000 жители, което се отдава единствено на налаганите ограничения за пътувания и карантинни мерки.

  Фактът, че това е и единствената община с положителен ръст на населението, говори за приемането на територията и населените места като предпочитани за живеене. Наред с природните дадености, подобряването на инфраструктурата, услугите, начина на отчитане и събиране на битовите отпадъци, проектите, обезпечени с финансови средства от държавния и от местния бюджет водят трайно  все повече русенци.

   Увеличава се броят на публичните личности и хора от бизнеса с възможности, които избират Божичен, Нисово, Кошов и Красен за свои туристически домове, в които прекарват по-голямата част от годината и пътуват ежедневно до Русе.

  Природните дадености също не са за пренебрегване, но трудно би било да се мисли, че хората щяха да минават това разстояние, ако пътят не е в сегашния си отличен вид.

   За съжаление обаче общините Борово и Ценово са от тези с под 6 хиляди души население /които съответно не отговарят на изискването на ЗАТУРБ за минимален брой население за създаване на община и не биха могли да бъдат създадени днес/. Тенденцията за намаляване на населението е трайна, като и при двете спадът е под 5000 души- 4992 за Борово и 4740 за Ценово. Явно в последната община и привличането на доста финансов ресурс по европроекти не успява да спре хората да търсят по-добро място за живеене извън нея.

.... следва....
 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha