Днес е : Петък, 16 Април 2021

7 април – Световен ден на здравето и професионалния празник на здравните работници

   На 7 април отбелязваме Международния ден на здравето и професионалния празник на здравните работници се отбелязва Световният ден на здравето. На тази дата празнуват лекари, медицински сестри, фармацевти и всички, които работят в областта на здравеопазването.

    Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а. На тази дата празнуват лекари, медицински сестри, фармацевти и всички, които работят в областта на здравето.

   Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

   Един от основните проблеми, пред които е изправено родното здравеопазване, остава желанието на българските специалисти да работят в чужбина. За 2013 г. от Лекарския съюз са издали 408 сертификата за работа извън границите на страната ни. Почти толкова е и броят на медиците, които са за същата година са се дипломирали.

   Независимо от конфликтите в родното здравеопазване, днешният ден е повод да покажем нашата признателност към хората, чиято кауза е здравето на нацията. На 7 април лекарите от своя страна си правят равносметка за добрините и грешките, направени от тях през изминалата година.

  

                  ЛЕКАРСКАТА КЛЕТВА НА СВЕТИТЕЛ, ХИРУРГ ИЗПОВЕДНИК
     ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ), АРХИЕПИСКОП КРИМСКИ И СИМФЕРОПОЛСКИ
1. Признавам човешкия живот за висша ценност и благо и ще се отнасям към него като към Божествен дар – залог за вечния живот.
2. Виждам щастието и смисъла на живота в любовта към Бога и към човека.
3. Нямам право да спирам борбата за живота на болния при никакви условия и обстоятелства.
4. Признавам, че болният е жив, страдащ човек, а не случай от медицинската практика и се задължавам с всички достъпни средства да го облекча и избавя от страданията.
5. Задължавам се да лекувам всякакви опасни болести дори с риск за собствения живот.
6. Любовта към болния трябва да стои по-високо от личните отношения.
7. Задължавам се да приемам смъртта на пациента като загуба на близък човек.
8. Не съм в правото си да се занимавам с това, което ми харесва, но съм длъжен да правя онова, което е полезно за страдащите хора.
9. Никога няма да откажа помощ на болен, който ме потърси – независимо от часа, собственото самочувствие, нито от времето.
10. Обещавам никога да не отказвам консултации, в това число с посещения при болен.
11. Винаги ще бъда чувствителен към чуждото страдание.
12. Обещавам да не оперирам само явно безнадеждно болни.
13. Обещавам да правя ампутации само в крайни и екстрени случаи и да отварям гнойни огнища.
14. Обещавам никога да не поставям инжекции в седнало положение.
15. Ще направя всичко, за да избавя болен от тежката психическа травма преди операция.
16. Задължавам се да повишавам професионалните си медицински знания и практическите си умения на лекуващ лекар.
17. Задължавам се да водя историята на заболяванията с чувство на състрадание – така, както бих описвал своите собствени болести.
18. Изучавам и ще изучавам медицината изключително с цел да бъда самоотвержен лекар и да помагам на страдащите хора.
19. Ще се старая да възпитавам в учениците душа на хирург.
20. Ще уча своите ученици на човечна хирургия.
21. Считам за недопустимо да оскърбявам свой колега, медицинска сестра или младшия медицински персонал.
22. Задължавам се да изобличавам безнравствените постъпки на своите колеги.
23. Обещавам да се занимавам с научна работа само с цел облекчаване страданията на болния.
24. Ще следвам гласа на съвестта си, професионалния си дълг и тази клетва при всякакви обстоятелства.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама