Днес е : Неделя, 17 Януари 2021

Предложение: 3900 лева заплата за кмета на Община Русе

Публикация 13 Jan, 2021 / akcent.bg

 

   3900 лева да стане заплатата на кмета на община Русе. Това ще бъде предложено за гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет.  Вносител на предложението е кметът Пенчо Милков.

   Към настоящия момент, с Решение № 43/23.01.2020 г. Общински съвет – Русе е определил основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер на 2500 лв., считано от 01.02.2020 г.

   Предлага се заплатата на кмета на общината да бъде обвързана и определена на база минималната работна заплата за страната, което би било обективно за определяне размера на възнаграждението на кмета на община. Според направена справка назад през годините кметът на община Русе е получавал възнаграждение както следва: за периода 1999-2001г. – 9.43 минимални работни заплати, за периода 2002-2005 г. – 15 минимални работни заплати; за периода 2005-2011 г. – 10 минимални работни заплати и за периода 2012-2019 г. – 5.52 минимални работни заплати.

   Към настоящия момент възнаграждението на кмета на община Русе е  3.846 минимални работни заплати. Предложението е кметът на общината да получава основно трудово възнаграждение на  Кмета на Община Русе в размер равен на шест минимални работни заплати.

   В случай, че общинският съвет приеме настоящото предложение основно трудово възнаграждение ще бъде 3900 лева. При обсъждане на предложението следва да се има предвид, че средствата за трудовото възнаграждение на кмета на общината са осигурени чрез държавния бюджет.

   Предлагат се и увеличение на размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства. Предложението е съобразено с броя жители на населеното място по постоянен адрес. При определяне на размера на възнагражденията следва да се има предвид, че кметовете на кметства освен задълженията, които имат по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА /изпълняват бюджета на общината в частта му за кметството; организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия; водят регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица; организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии и други/ имат и качеството на възложители на обществени поръчки по силата на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

  

 

 

Име, презиме, фамилия

Кметство

Размер на основното трудово възнаграждение в лева

1

Димо Александров Тонев

гр.Мартен

1500

2

Златан Ванев Василев

с.Николово

1480

3

Калоян Георгиев Терзиев

с.Тетово

1450

4

Мюжгян Ахмедова Халилова

с.Семерджиево

1400

5

Василена Валентинова Цанкова-Борисова

с.Бъзън

1400

6

Николай Стефанов Колев

с.Басарбово

1400

7

Людмила Белчева Маринова

с.Червена вода

1400

8

Мариела Недялкова Йорданова

с.Ново село

1400

9

Георги Илиев Пенков

с.Сандрово

1400

10

Венета Димитрова Недева

с.Хотанца

1330

11

Радостина Сашева Давидова

с.Просена

1300

12

Ехлиман Ебайзер Етем

с.Ястребово

1220

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама