Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

Порт Пристис с повече от 3 пъти намаление на приходите заради ограничените круизни пътувания по Дунава

Публикация 26 Nov, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Дружеството отбелязва 10 години в очакване на предаване на територията след изграждането на Кейовата стена

   Пристанище „Пристис" попада в обхвата на централната крайбрежна зона на гр. Русе и е разположено на десния бряг на реката между км. 495,500 и км. 493,800 по километража на р. Дунав

Обхваща площ от 32 618 м2, съгласно Решение № 996/14.10.2010 г. на Общински съвет - Русе. Дължината на кейовия фронт е 1 216 м. с обособени 11 корабни места.

   До края на годината новоизградената кейова стена и съпътстващата я инфраструктура на централния пътнически кей, представляваща част от пристанище Пристис, трябва да получи разрешение за ползване и да бъде въведена в експлоатация. С извършеното строителство е извоювана територия от коритото на р. Дунав и е разширена бреговата ивица, с което е променен териториалния обхват на концесията. Предстои определяне и урегулиране на новата пристанищна територия и териториален обхват на концесията на пристанище Пристис. Това съобщи за Акцент.БГ управителят на дружеството концесионер на пристанище Пристис – „Порт Пристис“ ООД, Румен Попов в 10-та годишнина от създаването му. Съдружници в „Порт Пристис“ ООД са 4 фирми, извършващи реална дейност, свързана с реката, а именно: Параходство БРП, Галакси пауър, Балкан турс и ДД- логистика.

  По времето и по инициатива на Меглена Плугчиева през 2010 г. бреговата ивица на Кея от публична държавна собственост като част от пристанище на обществен транспорт с национално значение Русецентър е преактувана в общинска. Тогава Общински съвет Русе взема решение за сключване на договор с „Порт Пристис“ ООД, за срок до подготовка на процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга на пристанище Пристис. С този договор Община Русе предоставя на дружеството правото за предоставяне на пристанищни услуги на новопридобитата територия. Дружеството се задължава да извърши всички необходими действия и регистрации, свързани с узаконяването на Общинско пристанище с регионално значение „Пристис“. С това решение и последващите действия на „Порт Пристис“ ООД по озаконяване на пристанището се слага край на абсурдната ситуация, създадена през 2000 г. и продължила 10 години,вследствие на новоприетия Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, а именно, че цялата дейност по приемане и обслужване на корабите на централния пътнически кей се оказва извън и в нарушение на закона.

    За правото за извършване на пристанищни услуги „Порт Пристис“ ООД е плащало на Община Русе над 4000 лв. ежемесечно, както и допълнително възнаграждение за допълнителен товарооборот, или общо годишно около 70 хил. лв. Освен това Община Русе е събирала и корабни такси от корабите посетили пристанището за още около 100 хил. лв. годишно, или всичко около 170 хил. лв. чисти годишни приходи.

    След извършване на необходимите подготвителни действия през 2017 г. Община Русе провежда конкурс за избор на концесионер на пристанище Пристис. Със свое Решение №707 Общински съвет Русеизбира за концесионер на пристанище Пристис, спечелилият кандидат „Порт Пристис“ ООД. Концесионният договор е подписан на 4 януари 2018 г. и влиза в сила от 01.04. 2019 г. В момента в дружеството работят 12 души, които предоставят пристанищни услуги на акостиращите на пристанище Пристис кораби.

      Пристанище Пристис разполага с 11 корабни места, разположени между км. 495,500 и км. 493,800 по километража на р. Дунав, изключая 8-ми понтон /на Дунав турс/, който не е включен в концесията.

    Приходите на Община Русе от пристанищни такси от корабите посетили пристанище Пристис, са около 100 000 лева годишно. Фиксираното годишно концесионно плащане е в размер на 48 900 лв., а променливото е в зависимост от броя на посетилите пристанището кораби и пътници и се очаква да е около 20-30 хил.лв. годишно.

    Договорените инвестиции за срока на концесията са 3 140 хил. лв. и са за поддръжка на пристанищната инфраструктура и за закупуване на понтони, необходими за извършване на дейността.

     Във връзка с изграждането на Кейовата стена и предстоящото и приемо - предаване и изясняване на териториалния обхват на концесията на пристанище Пристис, вероятно ще се наложи преразглеждане на договорения график на инвестициите за първата инвестиционна година.

   От влизане в сила на концесионния договор на 01.04.2019 г. до края на същата година, т.е. за 9 месеца приходите на „Порт Пристис“ ООД от предоставяни пристанищни услуги са били 407 хил. лева.

    Тази година обаче ситуацията е доста по-различна заради пандемията- от януари до края на октомври, т.е. за 10 месеца, приходите са едва 150 000 лева.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама