Днес е : Неделя, 17 Януари 2021

30 студенти по специалност "Лекарски асистент" държавна поръчка започнаха обучението си днес в Русенския университет

Публикация 23 Nov, 2020 / akcent.bg

   Днес, 23 ноември (понеделник) 2020 г., официално започна учебната година за студентите от специалност „Лекарски асистент“. Русенският университет обяви прием на 30 студенти държавна поръчка по специалността на 12 ноември, след одобрението на Министерството на образованието и науката.
 
   Студентите бяха официално приветствани от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев с думите: „Добре дошли в Русенския университет, висше училище с утвърден престиж и богат опит“. Той поздрави първокурсниците за големия интерес, който са проявили към специалността, защото само в рамките на седмица са запълнени 30 места в държавна форма на обучение.
 
   Деканът на факултета доц. д-р Лилия Тодорова също се обърна към младежите с благодарност, защото с тях, факултетът за пореден път поставя едно ново начало. Пожела успех и на добър час на всички.
От името на студентите първокурсници приветствие към своите колеги отправи Силвия Иванова. Тя благодари на академична общност на Русенския университет за добрата перспектива, която открива пред всички нови студенти, които стъпка по стъпка ще навлязат в семейството на медицината.
 
   Заместник деканът по науката доц. д-р Никола Събев представи ръководителите на катедри от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и даде думата на доц. д-р Кристина Захариева, ръководител катедра „Медицински и клинико-диагностични дейности“, за уточняване на организационни въпроси, свързани с провеждане на учебния процес.

Коментари

Реклама

Реклама