Днес е : Петък, 5 Март 2021

Астра биоплант с инициатива за залесяване на терен между ДИЗ "Тегра" в гр. Мартен

Публикация 20 Nov, 2020 / akcent.bg

От компанията очакват да им бъде определен терен и подходящите в случая дървета

    Астра биоплант заяви своя инициатива да залеси ивица между Дунавска индустриална зона Тегра и град Мартен с дървета.

   От фирмата ще очакват Община Русе да отреди и да предложи подходящ терен, който да залесим с препоръчани от еколози видове дървета.  Това пишат от фирмата в отговор на писмо на кмета на Община Русе Пенчо Милков по повод предложените от него в писмо до РИОСВ Русе мерки, във връзка с процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение.

     За обективното изследване на показателите на атмосферния въздух и безпристрастното представяне на резултатите, очакваме РИОСВ Русе да ни предоставят подробен списък кои качествени характеристики задължително следва да могат да изследват станциите, в какъв диапазон, както и точното местоположение на сензорите за измерване.

   По отношение на видеонаблюдението „Астра биоплант“ ЕООД разполага със системи за видеонаблюдение, за които незабавно може да се предостави неограничен безплатен достъп чрез интернет за всички посочени от Вас заинтересовани лица. Такава камера функционира и в момента, като достъпът е предоставен на РДПБЗН и ОДМВР Русе.

   Готови сме да инсталираме допълнително камери на местата, посочени от РИОСВ Русе, се казва в писмото. 

Както вече Акцент.БГ вече писа, ръководството на „Астра биоплант“ ЕООД изразява готовността си да финансира доставката, монтажа и експлоатацията на стационарни станции за определяне качествени характеристики на атмосферния въздух.

  Експерти от фирмата водят активни  разговори с институти и лаборатории с доказан опит и ресурс за доставка, монтаж и експлоатация, се казва още в писмото, което е изпратено и до директора на РИОСВ.

 „Астра биоплант“ ЕООД е компания, която още от създаването си е с екологична насоченост на производството си и пряко и косвено, чрез своите продукти способства намаляването на вредни емисии във въздуха. През годините на своето съществуване е инициирала множество кампании с екологична насоченост, пише още в писмото до кмета и до директора на РИОСВ.

 

 

 

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама