Днес е : Понеделник, 14 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

Приемането на Общия устройствен план на Община Русе се отлага след изслушване на нов разширен експертен съвет

Публикация 22 Oct, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Така предложеният вариант на ОУП от Общината не удовлетворява нито Екоорганизацията от Мартен, нито фирмите от ДИЗ "Тегра"

    Предложението на председателя на групата „ПАТРИОТИТЕ ВМРО“ Асен Даскалов да се отложи приемането на Общия устойствен план на Русе се прие с 26 гласа "За", 18 "Против" и трима въздържали  след близо три часа дискусии.  

   Зам. председателят на Об. съвет и водещ днешното заседание Пламен Рашев направи опит и предложи гласуването да е  явно и поименно, като се опрадва с техниката, но "тя го предаде" и не бе прието.

    Дебатите по приемане на  ОУП  продължиха и на днешното 13-о заседание на Общински съвет – Русе. От първа точка в дневния ред тя бе оставена за ранния следобед, за да може да бъдат поканени независими експерти, които да разсеят спорни моменти, възникнали на вчерашната извънредна комисия по ЗОРС.

  Първо председателят на Екосдружение в Мартен Маринов зададе няколко въпроса, свързани с промяната в статута на част от ДИЗ "Тегра" , на които зам. кметът Магдалина Илиева отговори.

      Асен Даскалов припомни хронологично развитието по темата. Председателят на групата предложи гласуването да бъде отложено и ако е необходимо, точката да се гласува на извънредна Общинска сесия, която да се проведе преди редовното заседание през м. ноември. Той припомни, че до миналата седмица жалбите на екозащитнициге и на фирмите от ДИЗ "Тегра" не са съществували, а процесът по изготвяне и приемане на предварителния ОУП е продължил години. Както и че на вчерашното извънредно заседание на комисията по ЗОРС бе взето решение направената все още неясно кога промяна на част от територията на Зоната от Чисто промишлена в Предимно промишлена да се счита за незаконосъобразна. Това произтича от разминаването между становищата на външни експерти и тези на общинската администрация.

     Кметът на Община Русе Пенчо Милков поясни, че устройственият план е изключително обемен и неговото изготвяне отнема години.  Милков направи процедурно предложение да бъдат изслушани всички страни, имащи отношение към поставения проблем.Той заяви, че въвеждането на тази територия като ПП е в интерес на мартенчани, които живеят в изключителна близост на границата с ДИЗ "Тегра".

  В хода на дискусията стана ясно, че заводи като "Оргахим" и "Монтюпе" са на Предимно промишлени зони, а не Чисто промишлени, каквито са всъщност.

     Кметът на град Мартен Димо Тонев заяви, че иска всички хигиенни норми да бъдат спазени в производствената зона.

     Арх. Венцислав Илиев от експертния съвет изтъкна, че за разлика от предишния устройствен план, настоящият обхваща всички проблеми на целия русенски регион, а това е от значение за развитието на общината. Той добави също, че чисто производствената зона всъщност е мръсната зона на града и предприятията в нея отделят вредни емисии. Арх. Илиев добави, че в предишния план всички зони са били предимно производствени и един план може да бъде променян и допълван по всяко време, стига да бъдат спазени всички процедури за това. Архитект Алексиева също се изказа по проекта. В обясненията им обаче по-късно стана ясно, че показвания на екрана в залата окончателен проект арх. Илиев го има същият в компютъра си от юли месец, докато арх. Алексиева твърдеше, че той е различен от съществуващия до 23. 09, когато е имало обсъждане.

    Думата се даде и на арх. Силвия Алексиева, която добави, че един Общ устройствен план е баланс на множество интереси и апелира за неговото приемане.

    Председателят на постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност Елеонора Николова направи изказване, обяснявайки, че задачата на нейната комисия е именно да се увери в законосъобразността на представените документи по процедурата за новия Общ градоустройствен план. Именно това е наложило и извънредното заседание на комисията по ЗОРС непосредствено преди Общинската сесия – за да бъде спазена юридически цялата процедура, както и да се проследи точността на представената документация.

    Дейността не е водеща в предназначението на територията, а точно обратното – това беше отговорът на зам.-кметът Магдалина Илиева от трибуната и към седемте фирми, подали своето възражение към общинската администрация. Илиева заедно с юристът на Общината защитаваха тезата, че всичко направено до този момент по ОУП е законосъобразно.

    Оказва се, че приемането на общия устройствен план не удовлетворява интересите на Екосдружение „Дунавски регион“ с председател Владислав Маринов. Тяхното желание е зоната да бъде предимно производствена ПП.

   От друга страна юристи, представляващи Булмаркет ДМ“ ЕООД и още 6 фирми от ДИЗ "Тегра", настояват зоната да остане чисто производствена ЧП.

   Александър Неделчев също направи изказване по точката и отправи въпрос дали наистина целта е в буферната зона на гр. Мартен да бъдат построени още химически предприятия. Защото ако отговорът е „не“, би следвало планът да се приеме.

    Станимир Станчев подкрепи изказването на Елеонора Николова и от СДС поискаха да видят доклада на експертите „сега и веднага“, за да се уверят в неговата истинност.

    До лятото на 2020 г. ДИЗ "Тегра" се води чисто производствена зона. Това информира адвокатът на "Булмаркет ДМ" Александрина Трифонова, която представя и защитава  тезата на представляващите още 6 фирми. До този момент не е имало никакво оплакване от Екосдружението за производство в зоната на вредни продукти. Настояваме да се отхвърли този план и да се приеме предварителния. Юристът на Общината Гаджанова повтори, че не е допуснато нарушение.

   Кметът Милков призова юристката да ползва правните си познания не само в защита на интересите на лицето, което я е наело, но да се съобразява и с ответната страна.

    Председателят на ПП ГЕРБ Бедрос Пехливанян заяви, че отлагането на точката е най-добрият вариант към момента и призова да не се бърза с решението по този „кардинален въпрос за града ни“.

   В края на обсъждането кметът на Община Русе Пенчо Милков насрочи среща за следващия четвъртък, 29 октомври, от 13:30 часа, между председателите на групите в Общинския съвет и експертите от общинския експертния съвет по устройство на територията, отговарящи за Общия устройствен план.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама