Днес е : Четвъртък, 21 Януари 2021

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев с престижна награда от Аграрната академия на Украйна

Публикация 16 Oct, 2020 / akcent.bg

   На заседание на Националната академия за аграрни науки на Украйна, в гр. Киев, след тайно гласуване и при голяма конкуренция, на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е присъдена годишната премия на Академията.

   Решението на Президиума на Националната академия за аграрни науки на Украйна е, че връчва премията "За изключителни постижения в областта на аграрната наука". Същата премия получават и акад. Владимир Булгаков и акад. Валерий Адамчук от гр.Киев, Украйна, с които чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев работи от над двадесет години. В последните години тримата в колектив са публикували четири съвместни монографии на английски език, с изключителен теоретичен принос, както и десетки фундаментални научни публикации.

   Премията е придружена с Грамота, Знак на Академията и парична награда.

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама