Днес е : Събота, 5 Декември 2020

151 заявления за 4153 работници и служители в Русенско са одобрени до края на септември по Мярката 60:40

Публикация 09 Oct, 2020 / akcent.bg

52 са одобрените работодатели за запазване на заетостта на 687 работници и служители 1 общинско предприятие за 113 работници по програма за транспорт и туризъм

   В края на м. август, по официални данни на Агенцията по заетостта, броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда”-Русе (общини Русе, Иваново и Сливо поле) възлиза на 4915, при 6423 в края на м. април и 6431 – в края на май. От м. юни се установява тенденция на намаляване, която се запазва и към настоящия момент. Това съобщиха от институцията на въпроси на Акцент.БТ.

        Равнището на регистрирана безработица, изчислено като дял на регистрираните безработни от трите обслужвани общини към икономически активното население на възраст от 15-64 г. според данните от преброяването през 2011 г. възлиза на 5,6% през август , при 7,5% за страната. Равнището на безработица за Бюрото по труда в Русе е с 1,8 п.п. по-ниско от отчетеното през април и май тази година.

        Продължава приемът на документи по отворената от 15.07.2020 г. Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение. Към края на м. септември по ПМС 151/2020 г. (новия дизайн на мярката 60/40) в Дирекция „Бюро по труда”-Русе са приети общо 212 заявления от работодатели за запазване заетостта на 7765 наети лица. Одобрени са 151 заявления за 4153 работници и служители. Най-голям дял имат работодателите от преработващата индустрия.

        Продължава приемът на документи по процедурата за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители - проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. Към края на м. септември са одобрени 52 работодатели за запазване на заетостта на 687 работници и служители, 1 общинско предприятие за 113 работници и заявленията на 2 самоосигуряващи се лица.

        Отворен е и приемът по стартиралия през м. юли проект „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост за срок от три месеца. За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост. Приетите заявки от работодатели по схема „Заетост за теб” по ОПРЧР 2014-2020 г. в Бюрото по труда в Русе през юли, август и септември са общо 183. Сключени са 79 договора с работодатели, по които са наети 289 безработни лица.

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама