Днес е : Вторник, 13 Април 2021

Община Русе купува почистваща и дезинфектираща техника за 3,5 млн. лв.

Публикация 08 Oct, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Средствата са от отчисленията по Закона за отпадъците за прилагане на противоепидемични мерки

    Общинските съветници ще одобрят на предстоящата сесия разход от 3,5 млн. лева, с които Община Русе да закупи мултифункционални, миещи и дезинфекциращи машини, както и многофункционален контейнеровоз, които да обезпечат спазването на противоепидемичните мерки.

  Дезинфекция и почистване се предвижда и за стопанисваните спортните обекти на територията на град Русе, разположени на открито, както и за други открити пространства за културни, обществени и образователни мероприятия, както и дворовете на домовете за стари хора.

    Всички тези обстоятелства обуславят необходимостта от осигуряване на средства за закупуване на техника за дезинфекция, измиване и почистване на обектите и терените за обществено ползване, както и извозването на образувания битов отпадък.  

            С §41 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) се даде възможност на общините да разходват до 30% от средствата по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управле­ние на отпадъците (ЗУО) за прилагане на противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето (ЗЗ).

   Съгласно писмо изх. № АО-3430-(3)/ 19.08.2020г. на Директора на РИОСВ-Русе, към 31.07.2020г.  Община Русе има налични средства: по чл.60 ЗУО-1 465 320,32 лв.  и по чл.64 от ЗУО – 18 918 450,20 лв., като 30% представляват над 5 милиона лева. От наличните средства е обявена обществена поръчка не за цялата сума, а за 3,5 млн. лева.

 

Коментари

Свързани новини

    Още Новини

    Реклама

    Реклама