1050,19 лв. е размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2020 г., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

   Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. е 1023,24 лв.

   Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.