Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Да се пръска за комари и кърлежи възстановяване на буните в Дунава в защитената зона Мартен- Ряхово, искат жителите на района

Публикация 15 May, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

Публично обсъждане на предстояща заповед с 8 забранитериторията да се обособи като резерват се проведе в Сливо поле

   Да може да се извършва пръскане в териториите по поречието на Дунава в защитената зона Мартен - Ряхово по Натура 2000  с всички видове позволени препарати, възстановяване на буните и укрепване на брега в този участък искат жителите на района. Това стана ясно и беше протоколирано на днешното публично обсъждане на Заповедта за одобряване на защитена зона Мартен- Ряхово, което се проведе в читалището на Сливо поле.

    Участие в срещата взеха старши експертите от РИОСВ Венелин Скарлатов и Надежда Савова /дирекция "Превантивна дейност", направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони", както и старши експерт Цонка Христова от Регионалното управление на горите. Те разясниха на заинтерисованите граждани и институции смисъла, забраните и положителното въздействие пре узаконяване на защитената зона.

  В срещата активност проявиха и кметовете на Сливо поле Валентин Атанасов, неговите заместници, председателят на Об. съвет и комисията по хуманитарни дейности, кметове на малки населени места,  кметът на Мартен Димо Тонев и заинтересовани граждани.

  Проектът засяга изключително горска територия от 11 728 дка от края на Мартен до Ряхово. Целта му е запазване на калните брегове и крайречните гори, опазване и поддържане на местните местообиния- бозайници и земноводни влечуги.

  След преразгеждане на проекта са изключени и малкото земеделски територии, попаднали в него.

  Разисквани бяха и забраните, предвидени в заповедта.

  Всякакви дейности, които не са забранени, ще може и занапред да се извършват- лов, къмпингуване, туризъм и др.

  

Коментари

Реклама

Реклама