Днес е : Събота, 28 Януари 2023

България НЕ Е с най-ниски данъци в ЕС

Публикация 29 Apr, 2020 / akcent.bg

С хвалбите за данъчния оазис управляващите се опитват да внушават, че ставките у нас няма накъде да се намаляват

   Статията е публикувана преди 2 години във в-к Сега 

  Широко разпространено е мнението, че България има най-ниски данъци в Европейския съюз. Това схващане се формира от сравнението на ставките най-вече на корпоративния данък и данък общ доход у нас и в страни като Германия или Дания. Но тези държави не са представителни за целия ЕС, а и данъчната тежест не се формира единствено от тези два данъка.

   Митът за най-ниски данъци в ЕС се затвърждава сред хората и от постоянното повтаряне от страна на управляващите. Последното изказване дойде лично от премиера, който потвърди това схващане в контекста на темата за акциза на бездимните цигари.

   За да проверим дали това е вярно, трябва, разбира се, да се обърнем към статистиката и фактите. Какво показват те?

            България НЕ Е с най-ниска данъчна тежест върху работещите

    Данъците, които вълнуват най-много хора, са тези, които директно биват взимани от дохода им ежемесечно. Реалната данъчна тежест, която понася всеки от нас, включва социалните осигуровки (тези „за сметка на работодателя“ и тези „за сметка на работника“), подоходния данък и данък добавена стойност.

Белгийският икономически институт „Молинари“ (The Institut économique Molinari – IEM) е направил сравнение на реалната данъчна тежест в 28-те страни от ЕС. Резултатите от съпоставката, изобразени в Графика 1, показват следното – работещите в Кипър, Ирландия, Великобритания и Малта плащат по-малко от българите. 

У нас общото облагане на доходите е изчислено на 38.39%. За сравнение, в Кипър е 23.40%, а във Великобритания – 35.08%. Известната с високи данъци Дания има съвсем малко по-голяма от нашата данъчна тежест – 41.41%.

           България НЕ Е с най-нисък ДДС

    Друга широко разпространена заблуда е, че тук плащаме най-нисък данък добавена стойност. Това отново не е така. Графика 2 показва какви са стандартните ставки на ДДС в страните от ЕС. Пет държави са с по-ниско облагане на добавената стойност, а още пет са с равно на това в България – 20%.

   Но стандартната ставка не показва цялата картина при облагането. България (заедно с Дания) е страната с най-ниско диференциране на данъчната ставка – единствената намалена ставка у нас е тази на хотелиерските услуги – 9%. Във всички други страни - членки на ЕС, се прилагат намалени ставки по различните категории стоки, което прави реалното облагане още по-ниско.

   Ето няколко примера: Белгия – 6% ДДС върху храни, фармацевтични продукти, книги и др.; Германия – 7% ДДС върху храни, социални услуги, транспорт на пътници и др.; Франция – намаление до 2.1% ДДС върху храни и фармацевтични продукти, до 5.5% за книги и водни запаси и др. За различните стоки и услуги ставките могат да бъдат намалени до 3% в Люксембург, до 4% в Испания и Италия, 5% в Унгария, Великобритания, Ирландия, Румъния и други.

        България НЕ Е с най-нисък корпоративен данък

      Корпоративният ни данък наистина е един от най-ниските в рамките на ЕС. Но, отново, има и по-ниски. От 2017 г. Унгария въведе облагане на компаниите със ставка от 9%. Най-ниската ставка обаче предлага Естония. Там от 2000 г. корпоративният данък върху неразпределената печалба е 0%. В балтийската държава данък се начислява само върху частта от печалбата, която е дистрибутирана към собствениците.

   Облагането на компаниите в България има и друго измерение - освен корпоративния данък. Бизнесът е обложен с голям брой такси, които са определяни от експертите като „скрити данъци“, защото те не отговарят на изискването да са в размер, покриващ разходите, а многократно по-голям. Миналата година бившият изпълнителен председател на Българската стопанска камара Божидар Данев оцени на близо 2.5 млрд. лева размера на тези скрити данъци за 2016 г. - повече от  1.2 млрд. лева, внесени в държавния бюджет и още 1.2 млрд. лева за общинските бюджети, което е повече от приходите от корпоративния данък. По информация на Данев, потвърдена от служебния министър-председател Огнян Герджиков, за периода 2014-2016 г. нарастването на тези данъкоподобни такси е 40%, а през 2017 г. - над 7%.

         България НЕ Е с най-ниски акцизи

       В последните седмици темата за акцизите на тютюневите изделия стана особено гореща – този път за облагането на бездимните цигари. Но как стои въпросът с обикновените? В доклада си за акцизите в ЕС Европейската комисия изчислява ставката на облагане на цигарите по специална формула. При сравнението на страните - членки на ЕС (Графика 3), се вижда, че България не само, че не е с най-ниско облагане, а напротив, то е сред най-високите – 68.69%. Само 5 държави имат по-голямо акцизно бреме от това, което се прилага у нас.

   Докладът на ЕК за акцизите включва също и сравнение на акцизите за алкохола. Комисията публикува стандартните суми, с които се облага 1 хектолитър алкохол. Тези са фиксирани в евро, но за целта на сравнението им между държавите в Графика 4 те са приравнени, използвайки паритетите на покупателна способност. Вижда се, че шест държави имат по-ниско облагане от България. 

   В обобщение, статистиката показва, че данъците в България не са най-ниски в Европейския съюз. Постоянното повтаряне на това твърдение показва или непознаване на данните по държави или целенасочено внушаване на идеята, че те са толкова ниски, че повече няма накъде да се намаляват. 

   А дали наистина данъците могат да бъдат по-ниски, зависи от способностите за формиране на държавен бюджет, от контрола на държавните харчове и в крайна сметка – от политическата воля.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама