Днес е : Петък, 3 Април 2020

Общинският съветник Борислав Рачев /ДПС/ спечели конкурса за шеф на "Спортни имоти"

Публикация 11 Mar, 2020 / akcent.bg

На негово място в местния парламент влиза общинският лидер на ДПС Айдоан Апти Джелил

    Общинският съветник от ДПС Борислав Рачев е спечелилият конкурса за директор на ОП "Спортни имоти". Новината бе потвърдена още вчера, но от общината държат да мине периодът до обжалване на резултата от конкурса до края на седмицата. В конкурса участва още един кандидат.

   В двуседмичен срок Рачев трябва да подаде заявление до ОИК за освобождаването му като общински съветник. Сега той участва в работата на три комисии- на младежта и спорта, икономика и иновации и образование.

  Борислав Рачев бе помощник- треньор на женския национален отбор по борба миналата година.

 На неговото място в общинския съвет ще влезе Айдоан Апти Джелил, който в края на февруари бе преизбран за лидер на ДПС в Русе.

   Община Русе обяви конкурс в края на януари за длъжността „Директор на предприятие” на Общинско предприятие „Спортни имоти” в Русе.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

            1. Образование – висше с образователна-квалификационна степен „Бакалавър”,

            2. Професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Спорт.

            3. Професионален опит – не по–малко от 5 /пет/ години

Други умения и компетенции:

·         Владеене на английски език – работно ниво

·         Компютърни умения и работа с Microsoft Office; Explorer;

·         Валидна шофьорска книжка

·         Мениджърски и/или управленски опит

   Начин на провеждане на конкурса:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2. Защита на концепция за управление и развитие на ОП „Спортни имоти”

3. Интервю за оценка на:

             а/ Стратегическа, лидерска и управленска компетентност – Визия за бъдещо развитие на предприятието; участие и реализиране на инвестиционни проекти; умения за контролиране на движимите и недвижими активи; мотивиране и развиване на служителите; опит в държавната администрация;

             б/ Ориентация към резултати – умения за определяне на текущите приоритети; подготвяне на финансов анализ за разходите и приходите преди поставяне на задача и контрол на графиците за изпълнение в рамките на договорените срокове  и финансови параметри; създаване на добра организация за административно и техническо поддържане на спортните обекти и съоръжения с цел постигане на целите по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;

        в/ Компетентност за водене на преговори и договаряне с клиенти, доставчици, изпълнители  – познаване и ползване на нормативните актове; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни; управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама