Понеделник, 2 Октомври 2023

162 събития в следващите 10 години ще превърнат област Русе в топ туристическа дестинация

162 събития в следващите 10 години ще превърнат област Русе в топ туристическа дестинация
Публикация   14:23     10 Март, 2020 /     akcent.bg   /     1230

   Утвърждаването на област Русе като водеща туристическа дестинация по поречието на Долен Дунав беше обсъдено днес по време на първото за годината заседание на постоянната областна комисия по култура и туризъм, което беше водено от заместник областния управител Свилен Иванов.

   За целта до 2030-та година се предвижда в региона да се проведат 162 ключови мероприятия, които на практика са разпределени по 10 стратегически цели и 52 мерки за подкрепа от вече изготвената областна стратегия за развитие на туризма. В крайна сметка идеята е да се постигне богата палитра от качествени туристически продукти. Затова ще се заложи на насърчаването потенциала на културното наследство, местния фолклор и традиции, както и на природните дадености в населените места в Русенско. Не по-малко внимание ще бъде отделено на маркетинга, а също и на възможностите за алтернативни преживявания, внедрявайки информационните и комуникационни технологии.

   Приоритетно ще се работи за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура до туристическите забележителности, създаване на музеи, атракциони и приемни посетителки центрове. Има и идея за дигитализация на туристическите възможности чрез обща апликация. Създаването на условия за насърчаване на къмпингуването, както и развитието на велотуризма също са във фокуса на разгледаната днес областна стратегия за устойчив туризъм. Очакванията са в следващите две седмици тя да бъде одобрена и на практика от началото на април да се премине към нейното изпълнение.

   За да не се допусне забавяне в изпълнението на всяка от целите ще се провежда ежегоден мониторинг по напредъка.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha