Днес е : Вторник, 26 Януари 2021

70 млн. лева ще инвестира първоначално Еонметалл България в "Логистичен и производствен парк"

Публикация 08 Feb, 2020 / Интирвю на Румен НИКОЛАЕВ

За да стартира процедурата, общинските съветници в Русе ще трябва да гласуват Меморандум и Предварително съгласие

   В понеделник общинските съветници ще гласуват предварително съгласие за продажба на терена на бившето Летище с площ от 183 хектара. Това е необходимо за започване на процедурите за сертифициране на инвеститор според Закона за насърчаване на инвестициите.  Намеренията на инвеститора са да развие терена на бившето регионално летище в модерен логистично транспортен център с място за високотехнологични производства съчетан с летищен комплекс за пътници и товари .

 

      Управителят на регистрираното в България дружеството – инвеститор Еонметалл България,  Антон Стайков е имал вече среща с председателския съвет на Общински съвет Русе, където всички присъстващи са имали възможност да се запознаят с проекта и да зададат своите въпроси.

    За да бъде изцяло прозрачно инвестиционното намерение на Еонметалл България, управителят на дружеството Антон Стайков  отговори на въпросите на Акцент.БГ:

       Кандидатствате с дружество, което е регистрирано в България през август 2019 г. с капитал 2000 лева, в което има само имена на петима съдружници. Има въпроси относно гаранцията, че малайзийската компания Еонметалл груп стои зад това дружество?

   Зам. кметът на община Русе Златомира Стефанова е отправила директно питане до Еонметалл Груп БХД -  „Колко е важна Еонметалл България за Еонметалл Груп БХД АД, и каква ще бъде подкрепата за инвестиционния план”. Отговорът е, че най-голямата гаранция е персоналното участие на Гох Ченг Хуат като съдружник в Еонметалл България. По този начин се гарантира пълната подкрепа, която Еонметалл Груп БХД ще оказва по време на цялото изпълнение и опериране на проекта „Логистичен и производствен парк Русе”.  Гох Хуат е основател на групата и неин изпълнителен директор. Еонметалл Груп БХД е листвана на фондовата борса компания и информацията за нейния изпълнителен директор е публична, съгласно изискванията на борсовия регулатор.

За всички е ясно, че независимо колко е записаният капитал, той не е гаранция за финансова стабилност на дружеството, особено когато става дума за проект със значителна стойност, който ще се изпълнява за период от няколко години. Важни са възможностите за финансиране, които ще бъдат осигурени на база репутацията и гаранциите на целия холдинг, на партньори и на банки, свързани с тях. С цел прозрачност и яснота за  действителните собственици, каквито са изискванията на европейското законодателство, съдружници са само физически лица с безукорна финансова репутация, която не поставя под съмнение възможностите им за финансиране на дружеството. За периода от 5 месеца не сме получили нито потвърждение, нито отказ на нашето искане да получим предварителното съгласия на Община Русе за продажба на имота и засега дружеството няма реална потребност от по-голям размер на собствени средства. Когато бъде сертифицирано по Закона за насърчаване на инвестициите, увеличението на собствения капитал ще бъде естествена необходимост за започване на изпълнението на проекта.

   Придобиването на терена от Еонметалл България за изграждане на логистичен и производствен парк  защо трябва да стане чрез закупуване? Не е ли възможен вариант това да стане чрез концесия?

   Според българското законодателство общините нямат възможност да отдават тяхна собственост чрез концесия. Придобиването на общинския терен, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, става по цени, утвърдени от държавата.

   Какви средства ще бъдат вложени в изграждането на целия логистичен и производствен парк и кога ще бъде завършен, ориентировъчно?

Известно е вече, че проектът предвижда да се реализира върху два терена: единият – собственост на община Иваново, а другият – бившето летище край Щръклево, собственост на община Русе. Общата стойност на проекта по първоначални изчисления ще бъде близо 70 млн. лева. Само  върху терена на летището инвестираните първоначално средства ще бъдат 30 млн. лева.

       Казвате първоначално, има ли вероятност предвидените инвестиции да нараснат?

   Предпочитам да говоря за сигурните неща. Имаме по-амбициозни намерения, но нека нещата се случват стъпка по стъпка. Смятам, че това, което сме предвидили на този етап, ще може да работи през 2024 година.

   Общинските съветници в понеделник ще трябва да вземат решение за одобряване на Проект за Меморандум и принципно съгласие за продажба на имота. Това общинският съвет в Иваново вече направи относно бившето военно поделение. Какво всъщност представлява този документ?

   Меморандумът и Предварителното съгласие са стъпка, необходимо условие за сертифициране на инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите, след която ще бъдат представени инвестиционните намерения в Агенцията за инвестиции и Министерството на финансите. Именно там задължително се изисква да бъдат посочени източниците за финансиране.

   Сами по себе си документите, които общинските съветници трябва да одобрят, не водят до незабавна продажба на имота, преки правни последици ще настъпят едва след като инвеститора бъде сертифициран от Министерството на финансите. Това съгласие е само първа стъпка бъдещите дългосрочни отношения между инвеститора и общинската администрация, доколкото проекта ще се изпълнява на територията на Община Русе.

         Какво всъщност ще закупи фирмата, казахте, терен?

   За съжаление, след като територията на бившето летище след 2001 година е била освободена от реална летателна дейност, тя се е превърнала в един обикновен терен.

   Тепърва ще бъде изграждана цялата необходимата инфраструктура, която се изисква за функционирането на един конкурентен логистично-транспортен център. Ще бъде построена изцяло нова писта с дължина от 3050 метра, на която ще е възможно да кацат до среден клас самолети. Това значително ще подобри достъпността и развитието на региона. Това ще допринесе за допълнителен икономически растеж на града и напълно се вписва в основните приоритети на стратегията „Европа 2020".

   Не искам към този момент да коментирам сериозните проблеми, които трябваше да преодолеем, за да стане целият този терен използваем. Той не беше подготвен за продажба и не съм сигурен дали друг инвеститор при тези условия би проявил интерес.

          През  август миналата година областният управител Галин Григоров и председателят на парламентарната комисия по Регионално развитие обявиха в Русе, че Малайзийската компания Eonmetall Group Berhad проявява потенциален инвеститорски интерес към изграждането на втори мост над Дунав при Русе и на автомагистралата Русе – Велико Търново и има предвидени 2 млрд. лева.  Какво се случва половин година по-късно?

    Еонметалл груп не се е отказала от обявените си тогава инвеститорски намерения. Идеята беше – изграждане на втори Дунав мост при Русе, построяване на магистралата Русе – В. Търново, прокопаване на тунела под Шипка. Така изградената инфраструктура има инвестиционен смисъл.

   В момента се водят разговори с румънската страна относно изграждането на втория мост над Дунава, макар и трудни. Колкото до магистралата Русе – В. Търново – не съм убеден, че с пари от продажбата на винетки държавата ще може да финансира строителството й.

   Идеята за изграждането на „Логистичен производствен парк” Русе дойде малко по-късно. Ние вече имахме покана от друга държава за реализиране на този проект. Няма да скрия, че това да се случи в Русе има и малко патриотичен елемент.

      Антон Стайков е роден в Русе през 1969 година. Завършил е Техникум по механотехника.

 От 1998 до 2010 година работи като търговски директор в Капитал мас Хон Конг. Търговски директор е и на Лидер щел холдинг от 2010 до 2014 година. От 2014 до 2018 г. е търговски директор на Еонметалл груп.

  Има две деца.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама