Днес е : Четвъртък, 1 Юни 2023

Съдбата на русенци и българите по поречието на Дунава

Публикация 07 Feb, 2020 / Румен НИКОЛАЕВ

   Акцент.БГ и тази година реши да провери какво и как се прави по отношение на третирането на държавни и общински територии за борба с комарите. Всички помнят миналогодишното шоу, при които изпръска най- безмислено през август 2 млн. лева, за да третира виадукта по Дунава. Ефект нулев, разход- съмнителен.

     Оказва се, че третирането на площите срещу комари в населените места е полвинчато решение, резултатите от които е преместване на хапешите насекоми от един район в друг.

   Комарите ги броиха, обслудваха и какво ли не още, но реално не се прави елементарното, за да се намали популацията им.

  Летци, които участват в кампаниите за пръскане са убедени, че наземното третиране гони най-вече комерите от една градинка в друга. Община Русе ежегодно харчи 240 000 лева за пръскане срещу комари и кърлежи на тревните площи.

  Проблемът обаче се оказва не толкова в населените места, а в държавните сервитути, най-вече бреговата ивица от 200 метра край Дунава.

  За да има ефект, е необходимо да се пръкса навреме и повсеместно. Със сигурност нова може да се случи единствено и само ако това се вмени на облистните управители на тези територии, а финансирането да се осигури от държавата.

  И задължително да се съгласува и с румънската страна, където изобилстват по брега блата и мучурища.

  И най-вече- пръскането на се извърши напреве, когато все още комарите са лаври.

  В тази връзка Акцент.БГ потърси и становището на Акоциацията на Дунавските общини по проблема. Ето какво отговори изп. директор Мария Цанкова:

       Дезинсекционната кампания през 2020 г. в Дунавския регион от името на 35 общини членки.

    Асоциацията на дунавските общини "Дунав", заедно с експерти на  Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), разработи метод за доброто управление на риска, свързан с популацията на комари в Дунавския регион през 2020 г. Ние определихме териториите, подлежащи на третиране, методи на третиране и необходимия финансов ресурс; предвиждаме редовен мониторинг на биотопите, 5 ларвицидни обработки с препарати на биологична основа и подкрепящи имагоцидни третирания, постоянен мониторинг на ситуацията, координация и актуализиране на база данни с третиранията, както и оценка на резултатите. Превантивните дейности включват обработка на общински територии и рисковите територии, представляващи публична държавна собственост – заливаеми участъци по поречието на реките, дерета и водни обекти, които са основен източник на комари. Финансовото осигуряване на тези дейности зависи от готовността на държавата и общините да финансират превантивните дейности на своите територии. АДО „Дунав" и НЦЗПБ ще осигурят кампанията информационно и експертно, а чрез Асоциацията местните власти ще координират действията си и ще информират компетентните институции в Румъния.  Общините залагат средства за ДДД дейностите в своите бюджети и организират тези мероприятия на рискови територии общинска собственост.

    АДО „Дунав" изпрати искане за осигуряване на средства  от държавния бюджет за петкратно ларвицидно третиране на рисковите територии в региона, публична държавна собственост в писмо до министъра на финансите от 28.10.2019 г. Все още нямаме отговор от страна на Министерството на финансите; МФ заяви, че ще отговори на писмото.

    Заедно с НЦЗПБ организирахме среща на 14.01.2020 г. на експерти от Центъра, представители на дунавските общини, трите асоциации по пест контрол в България, за да обсъдим действия за кампанията 2020 г. Няма различия между страните по отношение на методите и подходите на третиране. Проблем е осигуряването на кампанията на териториите държавна собственост. Възможни варианти за организационно осигуряване на кампанията за държавните територии са два: (1) прехвърляния от държавния бюджет към бюджетите на общините, в чийто граници се третират съответните територии  - държавна собственост и (2) държавно ведомство да осигурява кампанията организационно и средствата от държавния бюджет да бъдат предоставени на него.

     Писмо на АДО „Дунав" от 29.01.2020 г. до Началника на политическия кабинет на Министър-председателя, в което се акцентира, че ефективна превенция на епидемии и епизоотии, както и контролът на кризи в Дунавския регион са възможни само при осигуряването – организационно и финансово, на дезинсекционната кампания на териториите публична държавна собственост. Подчертаваме също, че дунавските общини от години настояват за приемането на механизъм на национално ниво за превенция и управление на кризи, който да се прилага всяка година.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама