Днес е : Вторник, 4 Август 2020

Социалната услуга „Приют“ да се промени в „Център за временно настаняване“ предлага Община Русе

Публикация 13 Jan, 2020 / akcent.bg

   „Община Русе представи предложение до Общински съвет – Русе за промяна вида на социалната услуга „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г.“, това обяви пред БНТ  Катя Петрова, Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“.

   Петрова поясни, че предоставянето на социалната услуга „Приют“ е държавно делегирана дейност и се финансира от държавния бюджет, съобразно определените стандарти за издръжка за съответната година. Промяната във вида социална услуга е планирана в Общинската и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2016-2020 г., както и в Годишният план за развитие на социалните услуги.

   „Предвид спецификата на социалната услуга „Приют“, след анализ и при наблюдавано трайно не запълване, както на капацитета й така и на нерегламентиран престой на потребители над допустимия срок, е предвидена промяна на вида услуга в „Център за временно настаняване”, каза още Катя Петрова.

   „Център за временно настаняване“ е форма на социална услуга, която се предоставя за срок от 3 месеца в рамките на календарната година, който при необходимост може да се удължава до 6 месеца. Центърът ще осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или намиране на работа, както и за социална адаптация на потребителите.

   Този вид услуга е по-подходяща за предоставяне, т.к. ще бъдат удовлетворени потребностите на лицата от целевите групи за по-дълъг период от време.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама