Днес е : Вторник, 4 Август 2020

Започва раздаването на хранителните продукти по програма ФЕПНЛ на Европейския съюз

Публикация 13 Jan, 2020 / akcent.bg

   На 14 януари 2020 г. започва раздаването на хранителните продукти по програма ФЕПНЛ на Европейския съюз. Раздавателният пункт е на територията на бившия общински хлебозавод. Пунктът ще работи всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа. За да получат помощите си, правоимащите лица трябва да представят документ за самоличност – лична карта. Хранителните продукти са с общо тегло от почти 25 кг и съдържат 16 вида продукти.

    Основни групи правоимащи лица включени в списъците, предоставени то РДСП – Русе  са:

   1.    лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

   2.    майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;

   3.    лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

   4.    лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019г.;

   5.    лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;

   6.    лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

   7.    лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама