Днес е : Събота, 4 Юли 2020

Съдебна експертиза показва, че подаването на ток в мрежата е причина за взрива в Хитрино

Публикация 10 Jan, 2020 / akcent.bg

Пробитата цистерна не е била годна за експлоатация, сочи друга експертиза

  Днес  приключи представянето на експертиза за мрежи за високо напрежение и подстанции в инфраструктурата. Възложител бе Окръжен съд Шумен, а вещо лице - проф.д-р инж. Иван Миленов. Той трябваше да установи:

  • Дали е имало електрическо напрежение в контактната мрежа при подаване на напрежение от дежурния оператор;
  • Къде е била прекъсната и замасена контактната мрежа;
  • Имало ли е статично електричество?
  • Имало ли е получаване на искра и възможно ли е тя да е от скъсан проводник по електрическата мрежа.

   След направено обстойно проучване проф. Миленов е убеден, че при замасяването на контактната мрежа и последвалото двукратно подаване на напрежение от дежурния оператор в тягова подстанция Хитрино, по контактната мрежа е протекъл електрически ток.  Мрежата е била замасена именно в зоната на стрелка №5 и гаровия прелез. Първоначалното замасяване и последвалото подаване на напрежение са довели до получаване на искрене и електрическа дъга с голяма мощност и много висока температура.

    Възможна е появата на искра или дъга от скъсан проводник от електрическата контактна мрежа в случаите, когато към единия му край е подадено напрежение, а другият допира към точка с по-нисък потенциал и затварящ електрическата верига, обясни вещото лице.

    Експертиза за безопасността при превозване на опасни товари предсавиха и вещи лица: проф.д-р инж. Валери Стоилов от Технически Университет – София, катедра „Железопътна техника“ и проф.д-р инж. Симеон Ананиев от ВТУ „Тодор Каблешков“- София.

   Беше направено важно уточнение, че влаковата композиция е възложена на „Булмаркет ДМ“ от страна на румънския превозвач да изпълни транспортирането в българския участък от Бургас до Русе, т.е. композицията не е притежание на „Булмаркет“. В състава на влаковата композиция е била включена вагон-цистерна, която не отговаря на международния правилник за превоз на опасни товари (RID). Това обстоятелство не е било известно на железопътните превозвачи.

    На базата на обстойно проучване, на допълнително изискана информация и оглед на терен, двамата експерти представиха подробно експозе. Те са извършили детайлно проучване на техническото състояние на пробитата вагон-цистерна, на нейните стени и дъна.  Тяхното заключение е категорично, а именно, че цистерната не е била годна за експлоатация. Аргументацията им е следната:

  

  • Техническото състояние на пробитата вагон-цистерна НЕ отговаря на техническата страна на изискванията на международния правилник за опасни товари. Върху нея няма поставена маркировка, указваща датата и вида на извършеното изпитание, което е част от изискванията по стандарт. Последният сертификат е от 01.11.2013 година. Липсва щемпел на експерта, провел изпитването. Не е спазена разпоредбата на RID, минималната дебелина на стената да НЕ Е ПО-МАЛКА от указаните в конструктивните стандарти. Независимо от замерванията, цистерната е одобрена за превоз на опасни товари. Сертификатът на въпросната вагон-цистерна не съдържа информация за одобрена акредитационна процедура в съответствие с европейските стандарти.
  • Въз основа на извършените измервания на терен от експертите, се оказва, че измерените стойности на дебелините на дъната са по-големи от критичните параметри, които конструкторите са дали и би следвало цистерната да бъде бракувана, а не пусната в експлоатация. Измерена е дебелина от 12,23 мм на цилиндричната част от корпуса, която е по-малка от минимално допустимата дебелина 12,6 мм. Анализът показва, че от измерените 12 стойности на дъната, 6 от тях са с по-голяма дебелина от първоначалния вид на цистерната. Което означава, че по нея има отлагания, натрупани от 1971 година до 2016 година.  Вещите лица са категорични, че ремонтът и оразмеряването на резервоара на цистерната са извършени неправилно и е издаден неправомерно сертификат на годност. 

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама