Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Община Русе готова за посрещане на зимата

Публикация 22 Nov, 2019 / akcent.bg

Спасимир Димитров: Почистващите фирми трябва да бъдат в постоянна готовност за бърза реакция

   В Заседателна зала на Община Русе, се проведе съвещание, свикано от кмета на Община Русе Пенчо Милков с щаба за изпълнение на Програмата за работа на Община Русе през зимния период 2019 – 2020 г. На срещата присъстваха директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, началникът на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов, началникът на отдел „Управление при кризи“ Петко Добрев, кметове на кметства и ръководителите на ведомства, организации и фирми по организация на подготовката на Община Русе.

   В програмата се определят мероприятията, изпълнителите, сроковете и средствата за своевременно снегопочистване и зимно поддържане на булевардите и улиците на град Русе, общинската и четвъртокласната пътна мрежа и улиците в кметствата на Община Русе. Сред основните задачи в нея са: на първо място - организиране на снегопочистване и зимно поддържане на уличната мрежа тротоарите и пешеходната зона в град Русе, входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе, четвъртокласната общинска пътна мрежа, алеите и пешеходните пътеки в парковете и градините; на второ място - определяне на обектите, които се поддържат с предимство, булевардите и улиците, входно-изходните участъци, подлежащи на непрекъснато поддържане при зимни условия и на следващо място - създаване на организация и осъществяване на постоянен контрол от общинска администрация на фирмите, на които е възложила дейностите за зимното поддържане.

   Спасимир Димитров обърна внимание на проблемните участъци, като сподели, че почистващите фирми трябва да бъдат в постоянна готовност за бърза реакция. Той призова за коректно изпълнение на договорите и ангажиментите от отговорните институции и фирми. Бяха изслушани представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане („Берус“ ЕООД; „Пътно поддържане“ ЕООД- Русе; „Русе Пъблик Сървисис“ ЕООД; Консорциум „Паркстрой“ ЗЗД; ОП „Паркстрой“), кметовете и пълномощниците на кмета по населените места, представителите на дружества, организации и фирми („Енерго Про“ ЕАД – клон Русе; „ВиК“ ЕООД – Русе; „Овергаз север“ ЕАД – Русе; „Топлофикация“ ЕАД – Русе; ОПУ – Русе; ОД на МВР Русе; РД ПБЗН Русе; Електропреносен район- Русе). Някои от фирмите споделиха наличието на много паркирали автомобили, които създават затруднения за качествено почистване особено в по-тесните и еднопосочни улици. Всички изразиха своята готовност и представиха отчети за налична техника, инертни материали и човешки ресурс.

    При усложнена зимна обстановка, гражданите ще могат да ползват платените зони за паркиране безплатно, както и двата общински подземни паркинга, с цел улесняване на техниката при почистването на малките улици.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама