Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Обсъдиха трансграничното замърсяване на въздуха

Публикация 20 Oct, 2019 / akcent.bg

   С оглед на поетите ангажименти и постоянното сътрудничество за недопускане на трансгранично замърсяване на атмосферния въздух заместник областният управител на област Русе Валентин Колев изказа благодарност на префекта на окръг Гюргево Нина Кришу, както и на Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ за предприетите действия за потушаване на възникналите пожари след запалване на стърнища на територията на северната ни съседка в близост до град Русе.

   „Считам, че гражданите на област Русе, тъй както и тези на окръг Гюргево са особено чувствителни и критични към всяко замърсяване на въздуха!

   В тази връзка се надявам, че всички отговорни институции ще продължат да бъдат максимално ангажирани за недопускане на нови огнища и за предприемане на мерки за бързото им потушаване при възникване на такива, в интерес на спокойствието и сигурността на жителите от двете страни на река Дунав.“ се казва в писмото на заместник областния управител до колегите му в Румъния.

 В началото на месец октомври в Областна администрация Русе бяха получени сигнали от граждани за задимяване, придружено със сажди и неприятна миризма от горене. В тази връзка беше извършена спешна проверка от експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, като беше констатирано, че причината за така създалата се ситуация са множество локални огнища на територията на Румъния, намиращи се западно от гр. Русе. С оглед на горепосоченото беше създадена своевременна организация за изпращане на съответната информация и снимков материал до компетентните румънски органи.

   В резултат на предприетите мерки беше получена обратна информация, че става дума за запалени стърнища, както и че противопожарните служби работят на терен и правят всичко възможно за потушаване на пожара. Благодарение на отличната координация между българските и румънските институции ситуацията беше овладяна максимално бързо.

   Институциите от българска и румънска страна продължават да са в постоянен контакт с цел превенция и максимално адекватна реакция при възникване на нови такива случаи.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама