Днес е : Петък, 16 Април 2021

Пенчо Милков: ОБИЧАМЕ РУСЕ! ОТ НАС ЗАВИСИ.

Публикация 06 Oct, 2019 / akcent.bg

Кандидатът за кмет от БСП представя Платформата, която включва идеите, принципите и отговорностите за бъдещето на любимия ни град

                                 ОБИЧАМЕ РУСЕ!

                                 ОТ НАС ЗАВИСИ.

              Представям ви моята визия за един достоен облик на Русе.

   Платформата, която включва идеите, принципите и отговорностите за бъдещето на любимия ни град, за да стане той отново активен, привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал.

  В началото на реалното управление ще представя и Програмата за управление на Община Русе за мандата 2019 – 2023 г.

   Първостепенната ни задача е да върнем мястото си на столица на Северна България. Възходът на града изисква да извървим заедно и единни общ път. Друг начин няма. Ние можем и трябва да превърнем Русе в успешен модел и еталон за развитие в страната - такъв, какъвто го помнят учебниците по история. Но как?

    Платформата ми съдържа:

 • принципите, на които ще основавам работата си;
 • насоките за бъдещата визия на Русе;
 • отговорности в следните ключови направления: за чист въздух и зелен град; отлична среда за живот и работа;  икономическото развитие на общината и повишаване стандарта на живот; сигурност и спокойствие на гражданите; мерки за спиране тенденцията за намаляване на населението; развитие на общинския автотранспорт; подпомагане на трите нива на образование в общината; русенци да имат достъп до качествено здравеопазване, подкрепяно от общината, да се повишава здравната им култура; интензивна подкрепа на духовния и културен живот; активни в подкрепата на спорта; използване на най-нови технологии и въвеждане на Русе в XXI век; специална грижа за децата и възрастните хора; без ненужни промени в общинските наредби и правила и при хората в общинската администрация и предприятия.

 

I. Ще основавам управлението на Община Русе на 4 основни принципа: единение, компетентност, прозрачност и почтеност.

1. Единно управление означава, че ще се обединят силите, знанията, идеите и потенциалът на всички обществено отговорни граждани и организации на територията на Община Русе. Всеки експерт в дадена област, учен, общественик и гражданин ще има възможност да допринесе за развитието на русенската общност. Не толерирам агресивното политическо противопоставяне и познатото до днес деление „или си с нас, или си против нас“.

2. Компетентно управление е това, при което от кмета, през общинските съветници, до работещите в администрацията, на почит ще бъдат лицата с изявена професионална компетентност, без значение от партийната им принадлежност, пол, възраст, етнос, религия или други различия. Предвиждам в община Русе да се възприемат най-иновативните и добри практики за управление при обществена информираност и обсъждане.

3. Прозрачно управление означава, че общината ще бъде като стъклена сграда, в която всяка процедура, документ или плащане ще могат да бъдат установени от гражданите, за да могат да си направят точен извод за процесите по управление и начина, по който се разходват публичните средства. Тук включвам и изграждането на Обществен съвет към кмета на Община Русе, в който ще могат да участват всички желаещи граждани и ще се поставят за обсъждане желаните от русенци теми. Ще съдействам в Русе да заработи местен, действащ на територията на общината, омбудсман - обществен посредник, който да е коректив на управлението и на когото гражданите да доверяват информация и да търсят съдействие при нарушаване на техните права. По инициатива на община Русе и на граждани ще се провеждат местни референдуми и допитвания до хората от общината или отделен квартал и населено място по важните за тях въпроси, преди да се пристъпи към тяхното решаване.

 1. Почтено управление означава, че ръководството на общината ще проявява абсолютна непримиримост и борба с корупцията, с неприемливите за гражданите на Русе практики. Предвиждам непрекъснат диалог с хората и всеки би могъл да посочи нередности или да даде съвет за оптимизиране на процесите в общината. В понятието се включва нетолерантност към поведение на служители, което противоречи на добрите нрави и е обществено неприемливо.

II. Имам ясна визия за Русе като северната столица на България. Време е да се превърнем от догонващ град в иновативен град, който се движи с огромни стъпки, каквито другите не могат да направят, защото не могат да ги видят. Да базираме управлението на най-добрите практики и да използваме технологии от други области в общественото управление.

      Ето основните насоки, в които ще работя за по-доброто ни бъдеще:

 •     Русе – отново един от най-зелените и чисти градове в България;
 •     Русе – привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал;
 •    Русе – модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и технологични  иновации;
 •    Русе – достъпен за живеещите в него, включително за хората с увреждания и за желаещите да обвържат живота си с града;
 •    Русе – красив – еталон в България и извън пределите й;
 •    Русе – сигурен и спокоен – използване на нови технологии в сигурността, ангажираност на местното управление.
 •    Русе – културен и духовен център за България;
 •    Русе – дигитализиран – община, навлязла в бъдещето, базирана на новите технологии за събиране, обмен на информация и управление на процеси.

  III. Общината и кметът носят ОТГОВОРНОСТ в много направления:

   1. Чистотата на въздуха и на средата е от първостепенна важност. Ще водя активна екологична политика за  връщане мястото на Русе като един от най-зелените градове на България. Какво ще направим:

- Ще се противопоставим активно, с всички законови възможности на промишлените замърсители, търсещи собствените си краткосрочни интереси за сметка на русенци. На гражданите веднага ще се предоставя цялата, и то вярна!, информация за замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети според експертите. Ще се посочат отговорните органи и лица, ще се изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в най-кратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска замърсяване на въздуха в Русе. Мерките за чистота на въздуха ще се предприемат в непрекъснат диалог с всички заинтересувани граждани, ще се търсят независими експерти, за да се посочат точно проблемите, като няма да се разчита единствено на механизмите за самоконтрол на предприятията и държавния контрол. Ще се проведе допитване сред русенци за придобиване от страна на Община Русе на мобилна станция за контрол на замърсителите, с която да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат контролните функции на РИОСВ. Не е приемливо само кампанийно, след обществено недоволство, МОСВ да изпраща мобилни станции в Русе за по няколко дни. Не е приемливо контролната станция да е разположена в Парка на възрожденците и да се твърди, че замърсяване няма. Проблемът ще бъде решен, като мобилизираме съвместните сили на гражданите, институциите и експертите, за да не се допуска повече чувството, че русенци не са защитени, че по-важни са печалбите, а не здравето и животът на хората.

- На гражданите ще се обясни, че една част от замърсяването с фини прахови частици е вследствие от битови замърсители и автомобилен трафик и ще се предложат мерки за подмяна на уредите за горене с такива, щадящи околната среда. Към момента е налице държавна програма за финансиране, като Русе бе включен във втората й част. Ще бъдем настойчиви и ще подпомагаме хората в този процес. По отношение на автомобилите – ще търсим всички законови способи за подпомагане на собствениците на автомобили, отделящи по-малко вредни емисии – електрически, хибридни, с ниски нива на емисии – чрез диференциране на местните данъци, права за паркиране и други. Ще бъдат провеждани разяснителни кампании. Целта е хората да разберат необходимостта да се използват автомобили, отделящи ниски емисии на въглероден диоксид и сажди.

 •    Ще се съсредоточим върху изграждане и поддържане на масивни зелени системи, за да  върне Русе славата си на един от най-зелените градове в България. Ще изградим паркови зони върху общински терени в крайните квартали, в които към момента няма място за разходки, отдих и детски игри в спокойна среда. В кварталите „Дружба“, „Чародейка“, „Здравец“, „Родина“ веднага ще се направят анализи за всички възможни места, на които могат да се изградят паркови зони. Ще се засаждат организирано нови дървета на територията на цялата община, като това ще се превърне в целенасочен и организиран процес. Кметовете и гражданите на малките населени места ще бъдат подпомагани в изграждането на красива и здравословна среда.
 •    Ще подкрепяме всяка инициатива на граждани за залесяване и подобряване на жизнената среда. В Община Русе ще работи регистър за заявени от гражданите инициативи за подобряване на градската среда, при които хората са се обединили и желаят да допринесат с личен труд. Общината ще ги подпомага с материали и експертни съвети.
 •  Общината ще изпълнява задълженията си за редовно миене на улиците и площадите, което е ефективна мярка срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици.
 • Трябва да се изградят сепарираща и компостираща инсталации за отпадъци. Това би дало възможност за отпадане на увеличаващите се всяка година отчисления, които общината заплаща на РИОСВ ежегодно. За 2019 година сумата е около три милиона и половина. Всяка следваща година нарадства съгласно ЗУО. При изграждане на тези инсталации сумата ще остане в бюджета на Русе, а няма да се предава на Държавата.

   - Използването на велосипедите и електрическите скутери като транспорт от гражданите ще бъде приоритет. След като бяха изградени километри велосипедни алеи, сега е нужно хората да бъдат подпомогнати в избора да ги използват не само за отмора, а и за велотранспорт. Ще продължим изграждането на нови велоалеи, ще подобряваме качеството на съществуващите, както и на маркировката, светлинната и знаковата сигнализация за велосипедисти. Ще създаваме удобство за гражданите да изберат за личен транспорт велосипеди или електрически скутери. Ще създаваме места за заключване на велосипеди и електрически скутери, както и ще търсим начин за предоставяне на общинска услуга за наем на велосипеди за ползването им в града от специални пунктове.

   2. Средата, в която живеем, ще се подобрява енергично, за да се превърне Русе отново в притегателен център за хора и бизнес компании.Защото хората, техните идеи и енергия са най-важният капитал на града ни. Какво ще направим:

  - Ремонтите на улици и тротоари, изграждането на нови съоръжения, започнати в предишния мандат, ще бъдат довършени, като от строителите ще се търси качествено и срочно  изпълнение.

 •  Ще се направи ясна за гражданите система от критерии за реда, по който се ремонтират улиците. Хората ще знаят, кога тяхната улица ще бъде ремонтирана. Недопустимо е да се подават безбройни сигнали и да няма ред, по който се осъществяват ремонтите, при положение, че средствата са недостатъчни да се изпълнят всички. Ще има публична информация за реда на бъдещите ремонти.
 • След приключване на започнатите мащабни ремонти Общината ще насочи своите ресурси и сили за подобряване на микроградската среда – там, където русенци живеят и работят – междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки и други елементи на градската среда. Всеки детайл  и проект ще се прави удобен и красив.
 •   Активно ще се ремонтират и улиците в населените места и общинската пътна мрежа, защото Община Русе не включва само града. Ще отделим внимание и на вилни зони, които официално не са със статут на квартали, но в които в последните години много наши съграждани изградиха своите домове – подстъпите към тях, както и условията на живот там ще бъдат наш приоритет.
 • Ще се изграждат детски площадки, включително и в централната градска част, в кварталите и в населените места. Всяко дете трябва да има безопасно място, където да играе. Ще се изграждат и спортни площадки за самостоятелни занимания и самоусъвършенстване на гражданите.
 • Ще се следи стриктно за извозването на отпадъците от жилищните райони на града и в населените места от Общината.
 • Ще се търсят всички възможни варианти за изграждане на места за паркиране в града, защото превозните средства са се увеличили, налице са забрани за паркиране в тревни площи, но същевременно на гражданите не са осигурени достатъчно места за паркиране. Ще се изграждат паркоместа тип „джобове“, а където е удачно и нови паркинги. Поетапно ще ремонтираме настилките и на съществуващи паркинги.
 • Ще променим средата така, че да предоставя достъп на хора с увреждания и те да бъдат равноправни участници в обществения живот. Дълги години не бяха изградени подстъпи, рампи и асансьори към  обществени сгради и публични места, за да могат хората с увреждания удобно и лесно да ги посещават. Ще се заемем с това.
 • Ще наложим строг контрол още по време на строителството на общински обекти, като се ангажира отговорността на строителите за некачествено и забавено изпълнение. Ще се изисква влагане на висококачествени материали в обектите. Процедурите за избор на изпълнители не само трябва да са законосъобразни, но и да осигуряват на хората красива градска среда за работа и живот, което е нашата цел. В градоустройството ще държим Русе да е град за хората.
 • Ще се почистват редовно околоблоковите пространства от изхвърлени битови отпадъци и треви, но и ще се търси и реализира отговорността на тези, които замърсяват средата за живот и работа.
 • Ще бъде продължен проектът за изграждане на спортна зала с басейн в кв. „Дружба“, за да не се налага спортуващите от кварталите „Дружба“ и „Чародейка“ да пътуват през целия град до спортните зали и двата басейна за тренировки в града.

   3. Повишаване стандарта на живот на русенци. Средната заплата в Русе е с повече от двеста лева под средната за България и с близо седемстотин лева по-ниска от тази в София. Това е една от главните причини за хроничното напускане на града от много хора, качествени специалисти, наши съграждани и приятели. На тази негативна тенденция трябва да се сложи край. Кметът и общината не са в състояние сами да решат този проблем, но активно ще работим и ще търсим подкрепа, и самите ние ще подкрепяме бизнеса в Русе, за да се справим заедно. За тази цел:

 •  Трябва да подпомагаме креативността и желанието за успех, да търсим силата на предприемачеството. За всички важни решения, касаещи икономическото развитие на града, първо ще търся идеите и потенциала на местните предприемачи.
 • Трябва да оценим трансформацията на икономиката и да подпомагаме стартиращите компании в Русе. Ще подкрепим създаването на ефективен технологичен парк. На негова територия ще осигурим споделени работни места, среда за срещи, пълен набор от информационни масиви. Целта е да се съберат на едно място креативните личности и да намерят своята среда, която да им помогне в създаването на пазарни продукти и реализирането на успехи. Защото техните успехи ще са успехи и за Русе.
 • Ще подпомагаме русенски компании в общ регионален маркетинг и представяне по изложения. Ще осигуряваме необходимото съдействие пред икономическите субекти, за да се облекчи административно тяхната работа. Активно в националните си и международни контакти ще представяме икономическия потенциал на компаниите в Русе и възможностите за съвместна работа.
 •  Ще намерим правните и финансови възможности за подпомагане на микро семейните търговски дружества, регистрирани на територията на община Русе. Това са търговци, при които едноличният собственик или съдружниците са едновременно и работници в дружеството, оперират на територията на общината, а приходите от дейността им са до определен максимален размер. Общината не може да се намесва в пазарни процеси, но ще се създаде място, което ще разяснява и подпомага административната дейност на микро семейните фирми на територията на общината, защото те в повечето случаи нямат такъв административен капацитет.
 • Русе трябва да печели от местоположението си, не само да търпи неудобства от трафика. Ще се намерят възможности за интензивни икономически връзки с Румъния. Не бива да забравяме, че Русе е град с международно значение. Само на 70 километра от нас е столицата на Румъния, а Русе е първият град в България, в който икономически субекти от Румъния могат да намират партньори. Ще бъдем настойчиви към държавата, за да се ускори преминаването на Дунав мост, да заработи отново ро-ро терминалът, който да превозва десетки тежки камиони всеки ден, с което да се разтовари частично Дунав мост и да се ускори трафикът. Същевременно трябва да мислим и за хората, които всеки ден пътуват към Русе от Мартен и Сандрово и за които трафикът около кръговото кръстовище на Дунав мост е нетърпим.
 • Русе ще бъде активен в създаването на способности сам да изпълнява много от необходимите си комунални дейности. Ще се търсят и наемат работници и специалисти, ще бъде закупувана необходимата техника. При всяка поръчка, възложена на външен изпълнител, той осигурява и хората, и техниката, но реализира и немалка печалба. В това няма нищо лошо, но се касае за наши, публични средства. Те биха могли да се разходват много по-ефективно и самостоятелно от общината, като по този начин със същите пари ще могат да се изпълнят много повече дейности и да се дават добри възнаграждения на русенски работници. Това включва поддръжка на общинска пътна мрежа, зелени площи, зимна поддръжка, общински транспорт. Не бива да се избягват трудности и отговорности, като  се възлагат тези дейности на външни изпълнители, а да се управлява активно и професионално.

     4. Сигурност и спокойствие за гражданите - неуморно ще работя за това. Не само доходите, но сигурността по улиците и спокойният и удобен начин на живот са аргумент за хората да останат да живеят в Русе. Как ще се справим с това.

 •    Сигурността и опазването на обществения ред ще бъдат приоритет за общинското ръководство. Това означава нулева толерантност към системното нарушаване на обществения ред, като ще бъде търсено съдействието на органите на полицията, за да не се допуска усещането за беззащитност у гражданите. Дългогодишното бездействие на общинската и държавната власт доведоха до чувството за ненаказуемост у мнозина, които нарушават обществения ред и морал.
 • Ще се борим ежедневно и неуморно с агресивното и опасно шофиране по улиците на Русе, както и с употребата на алкохол и упойващи вещества в дворове на училища, детски градини и междублокови пространства, с вандалските прояви. Ще бъдат предприети незабавни действия – осветление и ограждане на училищните дворове и тези на градини и ясли, санкциониране на агресивното шофиране и нарушаване правилата за движение от пешеходци и водачи на превозни средства.
 • За повишаване на сигурността и охраната на обществения ред общината ще развива интензивно разполагането на камери и умни устройства, като ще усъвършенства непрекъснато системата, предоставяйки и данни в реално време на органите на МВР.

  5. Населението на Община Русе трайно и рязко намалява. Това е нетърпима тенденция, която трябва да бъде овладяна. Какви мерки ще предприема:

   -         Община Русе ще подпомага семействата в родителството. Ще се направи анализ на всички възможни правни способи и налични бюджетни средства за подпомагане на родителите за всяко новородено дете и особено на многодетните родители, включително, но и не само – отпадане на такси в детски градини и ясли, безплатен транспорт, предоставяне на безплатни услуги от общината, а при правна възможност – диференциране на местни данъци и такси с цел подпомагане на семействата с повече от едно дете.

   Всяко семейство, решило се да гледа повече от едно дете в нашия град, е особено ценно. Ще търсим диалог с многодетни родители, кои са най-спешните и ефективни начини, по които общината може да ги подпомогне, като незабавно ще се търсят начини да се реализират.

   Макар за държавата раждането, отглеждането, възпитаването и образованието на много българчета да не е приоритетна политика, Община Русе не може повече да наблюдава пасивно демографския си колапс. Пример: през 2012 г. в Русе са се родили над 1450 деца. Тази година те трябваше да бъдат първокласници. От тях обаче прага на русенските училища прекрачиха само 1003 деца в първи клас. Останалите са напуснали града със своите семейства.

 •  Русе ще бъде проактивен и гостоприемен за привличане на специалисти и техните семейства от други градове и държави. Общината ще създаде възможност за централизирана връзка за достоверна информация за всеки, който желае да живее или работи в Русе. Ще окажем съдействие на желаещите да се установят в нашия град, които отговарят на нуждите от работници и специалисти. Така Русе ще стане лесно достъпен за желаещи да дойдат да живеят и работят тук.

  6. Ще развиваме активно общинския автотранспорт по примера на други български и европейски градове. Това предвижда:

  - Приоритетно осигуряване на нови транспортни средства за общинския градски транспорт, които позволяват достойно и комфортно пътуване и опазване на околната среда

- Транспортната схема и разписание следва да се съобразяват с нуждите на хората, а не с желанията на превозвачите. Схемата следва да се съобрази и с работещите промишлени предприятия, за да могат работниците удобно да стигат и да се връщат до работа, независимо от смяната си.

- Ще се предприемат енергични действия за възстановяване на интегрирания градски транспорт и електронната система, за която бяха разходвани публични средства, но така и не заработи, при която ще се отчита точно пътникопотокът и спазването на разписанията от превозните средства, а паричните средства ще се събират от общината чрез използване на електронни билети и карти.

 •  Ще развиваме способности общинският транспорт да осигурява необходим превоз и от други населени места на ученици, работници и граждани. Нетърпимо е хроничното закъснение на ученици в някои училища, тъй като живеят извън Русе. Това е известно на училищните ръководства, но родителите са принудени да решават проблема сами, а децата стигат до училище едва за третия час. Ще променим това.
 • Ще намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, като целта ни е поетапно постигане на безплатно пътуване за тези групи.

   7. Съвременното икономическо развитие се основава на знанието. Активно ще подкрепяме трите нива на образование в Русе:

 •    Ще използваме в публичното управление технологии, разработени от русенски научни колективи, ще търсим всички начини за подкрепа на тяхната развойна дейност.
 • Община Русе ще бъде проактивна в двете важни дейности, за които отговаря в сферата на образованието – поддържането в добро състояние на сградите на училищата и план-приемът на ученици по училища и паралелки. Ще се търсят начини и съдействие за преминаване на едносменно обучение на всички ученици. Охраната на училищата и предлагането на храни и напитки в тях трябва да гарантират в най-висока степен спокойствието и здравето на учениците. Ще подобряваме подстъпите към всички училища, за да са безопасни и удобни за родители и ученици.
 • Общината ще дофинансира ЦУТНТ и Центъра за личностно развитие, като целта ни е родителите да не заплащат такси за участие на децата им в състезания, организирани на общинско ниво.
 • Ще се направи анализ и ще се финансира отначало частично, а впоследствие и пълно обучението в Русенски университет на студенти от български общности в чужбина, за да подпомогнем избора им да останат и да изберат Русе като град за живот и работа впоследствие.
 • Общината ще осигурява възможности за стажанстки програми на студенти от Русенски университет в своите звена, търговски дружества и общински предприятия. Това ще помогне на младите хора да постигнат по-добри познания в реална работна среда, а за общината ще е възможност да избере впоследствие най-изявените и да ги привлече на работа.

   8. В областта на здравеопазването общината не разполага с много законови възможности. Ще се търсят всички начини и средства за подобряването му:

 •   Общината активно ще поддържа общинските лечебни заведения, както и УМБАЛ „Канев“, в която притежава под 18 % от собствеността. Ще работим и с частните лечебни заведения, като предоставяме и на тях необходимото съдействие. Ще търсим начини за задържане на медицинските специалисти и за осигуряване на нови лекари и медицински сестри. Качеството на здравеопазването в Русе трябва да бъде за пример, вместо русенци да търсят здравни грижи в други градове и държави.
 • Ще поддържаме връзка със здравните органи, като ще съдействаме за промоция на здравето сред подрастващите – необходимостта от правилно хранене, хигиена, спорт, сексуална култура, рисковете от употреба на наркотици и алкохол. Не приемаме разпространението на упойващи вещества и наркотици, като ще бъдем неуморни и настойчиви да се ограничи разпространението им сред младежите чрез действията на всички органи за опазване на обществения ред и сигурност.
 • Ще подкрепяме развитието на електронното здравеопазване като модерна форма, базирана на новите технологии. Става дума за инструменти и услуги, използващи новите информационни и комуникационни технологии, които могат да подобрят профилактиката, диагнозите и лечението на хората. Има населени места без медицинска грижа, без лекари и на хората се налага да пътуват, заплащайки допълнителни разходи и подлагайки се на ненужни усилия. Електронното здравеопазване ще е от полза за всички чрез подобряване на достъпа до лечение и качеството на обслужването – на места, където няма наличен лекар. В този случай е налице обмен на информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците, специалистите и мрежите за здравна информация; електронни здравни досиета; телемедицински услуги; преносими уреди за наблюдение на състоянието на пациентите.

   9. Културата и духовният живот на Русе са емблема на града ни. Днес повече от всякога имаме нужда от тази духовна храна, затова:

 •    Ще подкрепяме съществуващите културни мероприятия и институции, но целта ни ще бъде с тях да се постигат и обществено значими цели – да се създават и поддържат добродетели за съвместно и мирно съжителство, за личностно самоусъвършенстване и изява, за гордост и привързаност към родното място. Ще търсим интензивно начини културните мероприятия на града ни, които са от национално и международно значение и водят тук изпълнители и публика, да се увеличават.
 • Ще представяме културния и духовния живот на Русе на територията на цялата страна и в чужбина.

   10. Община Русе ще бъде активна в областта на спорта и в подкрепата на спортни клубове. Общината трябва да бъде не само финансиращ орган, но и да постига социално значими цели сред русенци с финансирането – здраве, желание за самоусъвършенстване, сътрудничество и взаимопомощ. Какво предстои:

-  Подпомагането на спорта ще става при ясни правила, създадени с участието на заинтересованите – спортни клубове и федерации, органи на образование и здравеопазване, неправителствени организации и граждани. Ще се даде възможност на заинтересованите лица да участват в обсъждане и приемане на нови правила за финансиране на спортните клубове.

 • Трябва да се прилага стриктно правилото, че се финансира приоритетен за Община Русе спорт, за което следва да се приемат критерии, а не да има привилегировани без ясни правила спортни клубове.
 • Ще подкрепяме масовия спорт и спорта за високи постижения, но също така активно ще промотираме и индивидуалния спорт за самоусъвършенстване на личността, защото е обществено значим.

  11. Целта ни е прескачането на технологични граници и въвеждане на Русе в XXI век. Технологиите на бъдещето ни дават възможност да се справим с предизвикателствата пред нас. Ето как:

 •   Ще използваме нови цифрови технологии за управление, което ще осигури високи нива на сигурност и обществен ред, улесняване на обмена на информация между административните органи и между тях и хората. Живеем в света на иновациите и цифровизациите. Русе не бива да пропуска тази ера и да остава в миналото, защото това би ни коствало критично изоставане от други европейски градове.
 •   Ще започнем изграждането на т.нар. „Умен град“, което ще се развие и в бъдещите управления на Русе. „Умният град“ е използване на съвременни технологии при управление на всичките активи на общината. Ще събираме информация, ще я анализираме и ще я управляваме чрез използване на съвременни технологии в цялата община, а това ще направи управлението ни много  по-ефективно, по-евтино и удобно за живеещите в Русе. Ще изграждаме такава система за управление на трафика, на умни устройства, осигуряващи сигурност на гражданите. Русе винаги е бил град на новостите в България (еталонът за развитие и възход след Освобождението), време е да възродим тази негова слава.
 • Ще осигурим ефективна и работеща възможност за електронна комуникация на граждани, юридически лица и държавни органи с общинската администрация. Това включва подаване и получаване на документи, извършване на плащания и получаване на информация за работата на Общинската администрация и Общинския съвет (дневен ред и гласувания на съветниците по електронен път). Накратко - „Община Русе ще бъде на една ръка разстояние от гражданите“.
 • Русенци ще имат възможност да получават свободно информация за работата на общината - сключени договори, извършени плащания. Това ще става по интернет. Лесната и достъпна информация и прозрачността са най-добрите гаранти за честността. Гражданите също могат да следят за грешки или лоши практики, и да сигнализират, с което ще подпомагат работата ни. Така, чрез новите технологии, Община Русе ще се превърне в „стъклена сграда“.

  12. Ще имаме специална политика и отговорност към децата и възрастните хора в Община Русе. Какво предвиждаме:

 •    Всяко дете на територията на община Русе трябва да получи възможност да посещава ясла, детска градина и училище. Да получава здравословна храна в учебните заведения, за което Община Русе ще носи централизирана отговорност. Всяко дете е ценност и трябва да се отнасяме към него по подобаващ начин. Децата на Русе трябва да имат възможността да спортуват, да се учат и да развиват своите способности в областта на науката, занаятите и изкуството. Ще впрегнем усилията си в това всяко дете от региона да посещава училище, като общината ще подпомага държавната политика в тази насока.
 • Възрастните хора ще получат изключителна подкрепа и уважение от Община Русе. В днешното застаряващо общество възрастните хора са двигател -  родолюбив, отговорен и способен да възпитава ценности у следващите поколения. Организациите на възрастните хора ще бъдат подкрепяни от Община Русе. Също както и инициативите на активните хора в пенсионна възраст. Ще търсим  възрастните хора да помагат на общината със съвети, а при желание – с работа с децата. Те са носители на добродетелите, на културата и традициите на нашия народ, на бита ни, на това, което ни прави българи и русенци.

   13. Противник съм на честата смяна на правилата и на хората, които работят. Ето защо предвиждам следното:

 •   Когато се пристъпи към една реформа и се приемат необходимите за провеждането й правила, те не бива да се променят преди тяхното прилагане и оценка на въздействието им след определен период. Няма смисъл от промяна и въвеждане на нови правила, преди да се направи правен анализ и ревизия на действащите, за да се прецени, кои от тях са остарели и не отговарят на променените обществени отношения. Затова най-напред ще направим анализ на действащите общински наредби и правила и ще правим промени съобразно промяната на законодателството, на обществените отношения, но и с оглед на обществените очаквания. Бъдещите правила и наредби първо ще бъдат подлагани на обществено обсъждане с гражданите и с експерти.
 • Всички служители в общинската администрация, в общински предприятия, търговски дружества и ведомства следва да знаят, че никой няма да бъде принуден да напуска своята работа или притискан заради политически или личностни критерии. Ръководството на общината е мандатно, а служителите не са. Убеден съм, че всеки служител,  със своите натрупани знания и опит, е богатство за Община Русе. Основен принцип на работата ми е единението, а не разделението на хората. Разчитам на енергичността, професионализма и честността на всеки.

           Това предлагам да бъде нашата обща битка, защото

                              ОБИЧАМЕ РУСЕ!

                                                        ОТ НАС ЗАВИСИ!

     ПЕНЧО МИЛКОВ

         

      (подпис)

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама