Днес е : Събота, 30 Май 2020

Проверяват „Монтюпе“ ЕООД, ТЕЦ „Русе – Изток“ и „Лубрика“ ООД – Русе за въздуха

Публикация 04 Oct, 2019 / akcent.bg

   Във връзка със засилен както граждански, така и медиен интерес относно резултатите от извършените проверки на междуведомствената работна група с участието на експерти от Областна администрация Русе по сигнали на граждани за замърсяване на въздуха, неприятни миризми, както и данни за завишаване нивата на фините прахови частици на територията на града, Областна администрация информира за следното.

   На 19-ти септември по инициатива на областния управител беше проведена среща с директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Любомир Атанасов и Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова, както и с представител на Дирекция „Инспекция по труда – Русе“. По време на срещата беше взето решение за сформиране на междуведомствена работна група, която да провери и да излезе със становище по проблема. На 25-ти септември се проведе среща на експертите от посочените по-горе институции, като на нея беше уточнен детайлно механизма за извършване на съответните проверки.

   В последствие на 27-ми септември беше издадена заповед на областния управител за сформиране на междуведомствена комисия, включваща представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда – Русе“, Община Русе, както и на Областна администрация Русе. Чрез заповедта се поставят конкретни задачи на комисията, включващи уточняване съответствието на извършваните технологични процеси със съответните разрешителни, проверка на други документи, свързани с производствените процеси, както и извършване на измервания на химични агенти във въздуха на работната реда.

   Предвид съдържащата се в сигналите на гражданите информация, членовете на работната група са направили преценка, че следва да бъдат извършени проверки в „Монтюпе“ ЕООД, ТЕЦ „Русе – Изток“ и „Лубрика“ ООД – Русе.

   Според заповедта на областния управител проверката се е извършила в дните 30.09.2019 г. и 01.10.2019 г.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама