Днес е : Понеделник, 24 Февруари 2020

Проведоха се обществени обсъждания и дискусии за актуализацията на транспортната схема на община Русе

Публикация 27 Jun, 2019 / akcent.bg

    На 26-ти юни 2019 г. се проведоха две дискусии със заинтересовани страни (с граждански организации от неправителствения сектор и с представители на бизнеса и работодатели) и едно публично обсъждане във връзка с изготвянето на актуализация на Общинската транспортна схема за превоз на пътници, обслужваща градските линии и тези до близките населени места на Община Русе. Подробна презентация на свършеното до момента и на предстоящите стъпки направиха заместник-кметът по европейско развитие и ръководител на проект „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“ д-р Страхил Карапчански, директорът на дирекция „Европейско развитие“ инж. д-р Никола Кибритев и директорът на Компанията за мобилно планиране и консултиране от Будапеща „Мобилисимус“  Андраш Екеш. Участие в обсъжданията с гражданите взеха още изпълнителният директор на „Общински траспорт“ АД Александър Георгиев, представители на действащите транспортни оператори в града и експерти от дирекция „Екология и транспорт“.

    В резултат на задълбочени експертни проучвания, продължили приблизително година, бяха представени конкретни решения по редица въпроси, касаещи заздравяване на услугата в зоните с по-голямо търсене; запазване на сегашния брой пътници и привличането на нови такива; създаване на по-удобна мрежа за потребителите и на лесни за разбиране разписания; проектиране на надеждна, удобна за пътниците транспортна система. Аудиторията се запозна с примерни визуализации на движението на линиите, както и с модели на разписания и маршрути.  „Решението за актуализацията на транспортната схема на Русе се случва в най-подходящото време и това дава възможност за осезаемо подобряване на публичната транспортна система“, коментираха специалистите от „Мобилисимус“ - компания с богат международен опит в консултирането и планирането на интелигентни, екологични и икономически ефективни мобилни системи. Те споделиха преките ползи от актуализацията, които се изразяват в създаването на надежден и достъпен публичен транспорт с по-добро покритие, допълващи се тролейбусни и автобусни мрежи, по-добра връзка между различните части на града и по-добра информационна система с актуална информация.

    „Това е мащабна и чакана от всички русенци реформа в полза на градския транспорт, която да отговаря на нуждите на хората“, заяви д-р Карапчански. По време на дискусиите участниците изразиха своето мнение относно предложената нова транспортна схема на Общината, а получените коментари и препоръки предстои да бъдат анализирани и взети под внимание при изготвянето на финалния й вариант, който ще бъде представен за приемане и утвърждаване от Общински съвет – Русе през септември. През следващата седмица разработката ще бъде публикувана на Община Русе, като всички заинтересовани граждани ще имат възможност да се запознаят с новите автобусни и тролейбусни линии и да изпратят своите коментари, въпроси и предложения до администрацията.

   Дискусиите и обсъжданията се проведоха в изпълнение на договор: „Актуализация на общинската транспортна схема на Община Русе“, финансиран от международния проект „CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“, по Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ и от Община Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама