Днес е : Сряда, 3 Юни 2020

ЕС решава ще бъде ли в София седалището на единния Европейски орган по труда

Публикация 13 Jun, 2019 / akcent.bg

   В края на май Европейската комисия публикува оценката си за това какво предлагат четирите столици, които искат да приемат седалището на Европейския орган по труда. В надпреварата участват София, Никозия (Кипър), Рига (Латвия) и Братислава (Словакия). Сега топката е в полето на държавите членки, а тяхното решение ще стане известно днес.

   EurActiv отбелязва, че интересът към приемането на новата агенция е много по-слаб в сравнение с този на 19-те страни, които искаха да приемат Европейската агенция по лекарствата. След решението за Брекзит тя трябваше да напусне Лондон. София също бе сред кандидатите, но беше предпчетен Амстердам. Този път битката е основно в често пренабрегваната източна страна на ЕС, отбелязва EurActiv.

              Какво предлагат кандидатите

   Докато Латвия вече е домакин на агенция на ЕС (Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения – BEREC), България, Кипър и Словакия имат "предимството" да не са домакини на нито една от европейските агенции.

   "Да се даде предимство на новите държави членки и особено на тези, които нямат агенция или орган, е честен подход и израз на солидарност в ЕС", казва България в кандидатурата си. Принципите на географско разпределение също са в полза на източноевропейската страна, която се присъедини към ЕС през 2007 г., коментира EurActiv. Според изданието България изглежда е положила доста усилия при попълването на кандидатурата си. Представила е подробно описание за всеки критерий, дори времето за път от летището до офиса, изискване, което Словакия например, е пропуснала. София е готова да предостави три сгради, които са на разположение още преди началото на дейността на новата европейска структура, предвидено за януари догодина.

   България обаче има най-ниските заплати в ЕС. Дипломат, цитиран от EurActiv, отбелязва, че това е било сериозен фактор във връзка със скорошното преместване на Агенцията по лекарствата.

   Кипър опитва да компенсира лошото състояние на инфраструктурата си (транспорт, полети) и образование с привлекателна оферта. Островът е готов да предостави необходимите помещения в столицата веднага и безплатно. Правителството освен това обещава да създаде работна група за пълна институционална подкрепа и екип, който да помага на служителите и на техните семейства да се установят.

   Латвия и Словакия са доста уклончиви в детайлите около достъпността. В оценката си Европейската комисия отбеляза, че двете страни не са дали подробности за честотата и продължителността на пътуването от летището до офисите. Словакия освен това запазва мълчание за цената на наемите, а Латвия говори общо за здравеопазването, трудовия пазар и образователната система – важни елементи за 140-те постоянни служители на институцията и техните семейства, които се очаква да се преместят до края на тази година. Агенцията разполага с още три пълни години, за да заработи напълно.

 

Какво следва

   Днес ще се проведе крайното гласуване по време на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Решението за седалището на Европейския орган по труда изисква общо съгласие между държавите членки. Официалното приемане на учредителния регламент се очаква през юли 2019 г.

  Целта на новия орган е да се подобри трансграничното сътрудничество, да се допринесе за гарантирането на справедлива мобилност в ЕС и да се подпомогне координацията на системите за социална сигурност.

     Основните му функции ще са:

  - улесняване на достъпа до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност в ЕС, както и до съответните услуги;

  - улесняване и засилване на координацията между държавите членки при прилагането на съответното право на ЕС, включително чрез улесняване на съгласуваните и съвместните инспекции;

  - подкрепа за сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд;

  - посредничество и съдействие за намирането на решения при трансгранични спорове между държавите членки.

   Ще разполага с годишен бюджет от 50 милиона евро. Държавите членки ще допринасят на доброволна основа.

    Критериите, според които се оценяват кандидатурите са:

- географски баланс;
- своевременна наличност на работни помещения, за да може агенцията да започне да функционира;
- достъпност на мястото;
- наличие на училища за децата на служителите на агенцията;
- достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицинско обслужване за съпрузите и децата на служителите.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама