Днес е : Неделя, 19 Септември 2021

Близо половината работни места може да изчезнат или да се променят за 20 г.

Публикация 01 May, 2019 / akcent.bg

   Автоматизацията, роботите и глобализацията ще променят рязко света за две десетилетия или по-малко и са нужни спешни мерки, за да се противодейства на ефектите им. Най-уязвими ще са младите, нискообразованите и част от жените, за които е по-вероятно да имат работа, за която са твърде квалифицирани или която е зле платена. Това пише Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в годишния доклад The Future of Work, представен в края на миналия месец.

   Данните в него се отнасят основно за резултатите на страните от организацията (от която България не е част). Те сочат, че въздействието на автоматизацията ще е силно върху 46% от работните места. Общо 14 на сто ще изчезнат, а 32 на сто ще бъдат "радикално променени" в период между 15 и 20 години.

   При промени с тази шеметна скорост ще са нужни предпазни механизми и системи за обучение, които да помагат да се устои на "мегатенденциите", променящи естеството на работата. Новите пазари, открити от технологията, заедно с повишената производителност ще донесат ползи на някои, но други ще пострадат - младите, нискоквалифицираните, хората на непълен ден, временно заетите (един от всеки девет) и други.

   Делът от 14% е значително по-малък от прогнозите на някои изследователи. Фактът, че дадена позиция може а се автоматизира, "не означава, че това действително ще се случи: автоматизацията невинаги е ефикасна или желана, може да предизвика законови или етични притеснения и ще ѝ повлияят предпочитания и политически решения", пише ОИСР. Хората на подобни позиции в риск, които не загубят работата си, обаче ще преминат през радикални трансформации, продължава докладът. "Дълбоки и бързи структурни промени са на хоризонта" и то в момент, когато раните от финансовата криза през 2008-2009 г. още не са се излекували. С трансформациите идват "големи нови възможности, но и по-голяма несигурност," продължава докладът.

   Само за десетилетие поръчките на индустриални роботи са се увеличили три пъти, а за миналата година инвестициите на частен капитал в изкуствен интелект са нараснали двукратно спрямо предходната.

   Има и положителни промени - повече хора в активна трудова възраст имат работа, отколкото в минали десетилетия, заетостта се увеличава заради нарастващия дял работещи жени, расте и делът на работните места, изискващи сериозна квалификация (25% от всички) в страните от ОИСР. Въпреки безпокойството заради разрушителната роля на технологиите на пазара на труда "не изглежда вероятно общата заетост да спадне рязко" - на мястото на старите работни места се появяват нови. Държавите от ОИСР успяват да създадат работни места по-бързо, отколкото ги унищожават, и така заетостта всъщност расте.

   Същевременно за две десетилетия тя е намаляла с 20% в производството, а в услугите се е увеличила с 27 на сто. Изчезват работни места, изискващи средно ниво умения, докато печелившите от технологичните промени са предимно висококвалифицираните. Сред фирмите се разширява пропастта между "суперзвездите", въвеждащи иновации и цифрови технологии, и тези, които не успяват да следват ритъма на дигитализацията. В това се корени отчасти и неравенството в доходите, увеличаващо натиска върху средната класа. 

   Мнозина ще трябва да сменят не просто позицията, но и заниманието си, а и всички ще трябва да осъвременят уменията и практиките си на работа.

   Натискът върху средната класа, загубата на работни места и нарастващото недоволство (изразило се и във възхода на популисти в развитите икономики) са сред симптомите на проблема, отбелязва ОИСР. Същевременно все повече ще е нужно обучение на служителите, за да бъдат подготвени за бъдещето, а именно нискоквалифицираните участват най-малко в подобни дейности (сред преминаващите през такива обучения в държавите от ОИСР те са средно 40% по-малко от висококвалифицираните).

   Всеки шест от 10 работещи нямат основни умения в информационните технологии. Ако този проблем не бъде решен, той ще се отрази сериозно на социалната спойка на обществото.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама