Днес е : Събота, 5 Декември 2020

Близо половин милион лева приходи от нощувки от Русенско

Публикация 20 Mar, 2019 / akcent.bg

Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната

    През януари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 963 легла, от които 20 хотели с 1 052 легла.

    Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8 512, като от тях 6 239 са от български граждани, а 2 273 - от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките бележат намаление с 14.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 32.3%, а при гостите от страната с 4.7%. През януари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.3% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Русе по месеци

 

 

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през първия месец на 2019 г. е 26.7% и в сравнение с януари 2018 г. намалява със 7.2 процентни пункта.

   През януари 2019 г. с най-голям дял (66.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 26.3 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 553, следвани от граждани на Германия - 218 и Италия - 209 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 160, които са реализирали средно по 1.5 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през януари 2019 г. са 5 337 и в сравнение със същия месец на предходната година запазват нивото си. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 24.1%. Средният брой нощувки през януари е 1.6, като равнището на показателя при българските граждани е 1.5, а при гостите от чужбина 1.8 нощувки.

   Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 14.5% и намалява нивото си от първия месец на 2018 г. (17.2%). Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през януари 2019 г. е 25.9%.

   През януари 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 459.4 хил. лв., като 306.5 хил. лв. (66.7%) са от български граждани, а 152.9 хил. лв. (33.3%) - от чужденци.

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе по месеци

 

 

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама