Събота, 23 Септември 2023

Ръст на нощувките в Русе с 19 на сто през декември

Ръст на нощувките в Русе с 19 на сто през декември
Публикация   09:30     26 Фев, 2019 /     akcent.bg   /     1199

  През декември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 922 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

   Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 11 113, като от тях 8 378 са от български граждани, а 2 735 - от чужденци. Спрямо декември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 18.7%, като при гостите от страната увеличението е с 26.2%, а при чуждестранните туристи се запазва техния брой. През декември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 56.8% от всички нощувки на български граждани и 26.8% от тези на чужденци.

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през дванадесетия месец на 2018 г. е 24.6% и в сравнение с декември 2017 г. намалява с 4.5 процентни пункта.

  През декември 2018 г. с най-голям дял (66.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял се увеличава с 18.6 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 702, следвани от граждани на Германия - 399 и Италия - 135 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 152, които са реализирали средно по 1.1 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през декември 2018 г. са 6 959 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 21.7%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 23.1%. Средният брой нощувки през декември е 1.6, като равнището на показателя при българските граждани също е 1.6, а при гостите от чужбина е 1.7 нощувки.

   Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 19.2% и запазва  нивото си от дванадесетия месец на 2017 г. (19.2%). Общата заетост на леглата е по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2018 г. е 23.4%.

   През декември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 555.6 хил. лв., като 392.4 хил. лв. (70.6%) са от български граждани, а 163.2 хил. лв. (29.4%) - от чужденци.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha