Българка оглави групата в ЕС, която наблюдава офшорките

Българка оглави групата в ЕС, която наблюдава офшорките
Публикация   10 Фев, 2019   /     akcent.bg   /     1205

Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, е назначена за председател на работната група „Кодекс за поведение“ към Съвета на ЕС

   Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, от 5 февруари 2019 г. е назначена за председател на работната група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) към Съвета на ЕС. Тя получи този пост по време на заседанието на Групата на 30 януари 2019 г., като замени на него Фабриция Лапекорела (Италия), която председателстваше Групата от 2017 година.

   Групата „Кодекс за поведение“ е съставена от представители на високо равнище на държавите членки и на Европейската комисия. Председателства се от представител на държава членка в продължение на мандат от две години, който се подпомага от Генералния секретариат на Съвета (ГСС).

   В пресъобщението на Съвета на ЕС по повод заемането на длъжността от Людмила Петкова е посочен и фактът, че през 2018 г., по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, тя е била председател на работната група на високо равнище по данъчните въпроси и първи заместник-председател на Групата „Кодекс за поведение“.

    Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, от 5 февруари 2019 г. е назначена за председател на работната група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) към Съвета на ЕС. Тя получи този пост по време на заседанието на Групата на 30 януари 2019 г., като замени на него Фабриция Лапекорела (Италия), която председателстваше Групата от 2017 година.

   Групата „Кодекс за поведение“ е съставена от представители на високо равнище на държавите членки и на Европейската комисия. Председателства се от представител на държава членка в продължение на мандат от две години, който се подпомага от Генералния секретариат на Съвета (ГСС).

   В пресъобщението на Съвета на ЕС по повод заемането на длъжността от Людмила Петкова е посочен и фактът, че през 2018 г., по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, тя е била председател на работната група на високо равнище по данъчните въпроси и първи заместник-председател на Групата „Кодекс за поведение“.

Кодексът за поведение при данъчното облагане на предприятията определя критерии за оценка на данъчните мерки, които биха могли да насърчат вредната конкуренция в областта на данъчното облагане. Кодексът се прилага чрез ангажимент на държавите членки да се въздържат от въвеждането или да премахнат вече въведени вредни данъчни политики и практики, ако такива бъдат установени след партньорска проверка. Групата се занимава и с оценка и класификация на офшорното данъчно законодателствяо по света и влиянието му върху икономиките, където такова няма.

   Напоследък работата на Групата обхваща нови области, сред които мерки за борба със злоупотребите; прозрачност и обмен на информация в областта на трансферното ценообразуване; административни практики и връзки с трети държави.

   Групата „Кодекс за поведение“, създадена през 1998 г., отговаря за прилагането на Кодекса и е формален подготвителен орган на Съвета. Тя се подпомага от няколко подгрупи, председателствани от ротационното председателство.

   Една от основните задачи на групата в близко бъдеще ще бъде приключването на работата по преразглеждането на списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие по данъчни въпроси.

   Председателят на групата, подпомаган от Генералния секретариат на Съвета и с техническото съдействие на службите на Комисията, отговаря за взаимодействието и провеждането на диалога с юрисдикции на трети държави по процедурни и/или политически аспекти на процеса на включване в списъка на ЕС. За момента юрисдикциите, които не оказват съдействие по данъчни въпроси са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американски Вирджински острови.

   Всички останали държави, познати у нас като офшори или като убежища на банковата тайна под една или друга форма, са поели пред ЕС удовлетворителни ангажименти за съдействие по данъчни въпроси или под формата на споделяне на информация, или чрез промяна на данъчните режими и практики. Заради поети ангажименти от този черен списък на ЕС през 2018 година са извадени Бахамите, Сейнт Китс и Невис, Палау и Намибия. В списъка на Групата на страните, оказващи съдейстие по данъчни въпроси, също има различни нива на оказваното съдействие като между тях постоянно се движат добре познатите ни офшорни зони, но и страни като Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция.

    Кодексът за поведение при данъчното облагане на предприятията определя критерии за оценка на данъчните мерки, които биха могли да насърчат вредната конкуренция в областта на данъчното облагане. Кодексът се прилага чрез ангажимент на държавите членки да се въздържат от въвеждането или да премахнат вече въведени вредни данъчни политики и практики, ако такива бъдат установени след партньорска проверка. Групата се занимава и с оценка и класификация на офшорното данъчно законодателствяо по света и влиянието му върху икономиките, където такова няма.

   Напоследък работата на Групата обхваща нови области, сред които мерки за борба със злоупотребите; прозрачност и обмен на информация в областта на трансферното ценообразуване; административни практики и връзки с трети държави.

   Групата „Кодекс за поведение“, създадена през 1998 г., отговаря за прилагането на Кодекса и е формален подготвителен орган на Съвета. Тя се подпомага от няколко подгрупи, председателствани от ротационното председателство.

   Една от основните задачи на групата в близко бъдеще ще бъде приключването на работата по преразглеждането на списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие по данъчни въпроси.

   Председателят на групата, подпомаган от Генералния секретариат на Съвета и с техническото съдействие на службите на Комисията, отговаря за взаимодействието и провеждането на диалога с юрисдикции на трети държави по процедурни и/или политически аспекти на процеса на включване в списъка на ЕС. За момента юрисдикциите, които не оказват съдействие по данъчни въпроси са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американски Вирджински острови.

   Всички останали държави, познати у нас като офшори или като убежища на банковата тайна под една или друга форма, са поели пред ЕС удовлетворителни ангажименти за съдействие по данъчни въпроси или под формата на споделяне на информация, или чрез промяна на данъчните режими и практики. Заради поети ангажименти от този черен списък на ЕС през 2018 година са извадени Бахамите, Сейнт Китс и Невис, Палау и Намибия. В списъка на Групата на страните, оказващи съдейстие по данъчни въпроси, също има различни нива на оказваното съдействие като между тях постоянно се движат добре познатите ни офшорни зони, но и страни като Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha