Днес е : Петък, 30 Октомври 2020

НАП Русе с приходи от 325 млн. лева за 2018 г.

Публикация 07 Feb, 2019 / akcent.bg

Директорът Йорданов очаква след 2 години постъпленията да достигнат 350 млн. лв

   Приходите в офис Русе на НАП Варна за 2018 година се преминали границата от 300 млн. лева и са достигнали 325 млн. лева. Това отчете днес на пресконференция директорът Йордан Йорданов. Той изрази убеждението си, че по начина, който работят служителите и темповете на събираемост, след 2 години цифрита ще достигне 350 млн. лева.

   За 2010 година събраните средства от данъчните в Русе е 192 млн. лева, или съм 2018 г. те са нарастнали два пъти.

    Русе е на 9-то място по изпълнение от общо 30 офиса. Офисът в Русе формира 16,5 процента от приходите на НАП Варна.

   Върнатото ДДС от данъчните за миналата година е 81 млн. лева. Това означава, че в Русе се инвестира и икономиката се развива, обясни Йорданов.

   Трябва да се има предвид, че 18 от най-големите предприятия като Оргахим, Дунарит, Приста ойл и др. се водат към "Големи данъкоплатци" - Сф, чиито отчисления към държавата се отчитат директно към НАП.

 • Събрани приходи от офис Русе при ТД на НАП Варна през 2018 г. – 324,6 млн. лева (събрани приходи от НАП  – 21 023,1 млн. лв., а от ТД на НАП Варна – 1 965,2 млн. лв.)
 • За сравнение събрани приходи от офис на НАП Русе през 2017 г. – 294.3 млн. лв. (събрани приходи НАП 2017 г. – 19 176.3 млн. лв., а ТД на НАП Варна – 1854.1 млн. лв.)
 • Спрямо предходната 2017 година за офиса - ръст от 28,7 млн. лв. (10,2%)
 • Приходите за Централен бюджет / ЦБ /за офиса нарастват със 10,3 млн. лв. (8,5%)
 • Приходите за задължителни осигурителни вноски за офиса нарастват  с 18,4 млн. лв. (11,6%)
 • Годишният план за приходите на офис Русе при ТД на НАП Варна към 31.12.2018г. е изпълнен на 103,6% (изпълнение на годишния план на НАП – 103.4%, а на ТД на НАП Варна – 103.0%)
 • Годишният план за приходите на офис на НАП Русе за ЦБ към 31.12.2018г. е изпълнен на 106,1%
 • Годишният план за приходите на офис Русе за Здравно осигурителни вноски /ЗОС/ към 31.12.2018г. е изпълнен на 101,5%
 • В подкрепа на бизнеса офис на НАП Русе е възстановил ДДС в размер на 80.6 млн. лв., което подрежда офиса на 10-то място в страната, непосредствено след най-големите офиси - възстановители на ДДС.
 • На национално ниво офис на НАП Русе заема 9-мо място /от общо 30 офиса/ по обем на събраните приходи от общото за НАП изпълнение към 31.12.2018 г.
 • Към 31.12.2018 г. постъпилите приходи в офиса осигуряват 1.54 на сто от приходите на НАП и 16.5 на сто от приходите на ТД на НАП Варна.

 

        Офисът работи целево ориентирано за продължение на общата тенденция от  2010 г. за увеличаване обема на събраните публични приходи.

    

   Изпълнението на плана за приходите е обвързано със статута на значим промишлен център на областния град, където са ситуирани големите промишлени обекти.

      В своята работа екипът на НАП Русе подпомага доброволното изпълнение на задълженията от страна на клиентите. Водещ в диалога на всеки орган по приходите е партньорския дух и  като последна мярка е предприемането на принудителни и санкционни действия.

    

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама