Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

4655 са извършените прегледи в АГ комплекса на МБАЛ "Канев" през 2018 г.

Публикация 21 Jan, 2019 / akcent.bg

2128 е броят на преминалите пациентки в структура „Родилно“

Снимки: 1,2 

В Акушеро–гинекологичения комплекс към УМБАЛ „Канев” АД през 2018 година са проплакали 1327 бебета или със 91 по-малко в сравнение с предходната година, което е нормално на фона на намаляващата раждаемост в България.

  АГ-комплексът разполага със структури „Родилно”, „Гинекология”, „Патологична бременност”, Отделение „Неонатология” и обособена структура за клинични дейности - Анестезия и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията към отделение „ Анестезиология и интензивно лечение ”.

  АГ-комплексът е клинична база за обучение на лекари-специализанти по „Акушерство и гинекология” и за обучение на студенти от специалност „Акушерка” от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” на РУ „Ангел Кънчев”, като нивото на подготовка е такова, че завършвайки своето обучение те могат да започнат работа като равностойни членове на екипите ни.

  През 2018 година са родени 690 момченца и 637 момиченца, 31 двойки близнаци. Перинаталната детската смъртност е 12,05 промила -16 починали новородени.

  Броят на преминалите пациентки в структура „Родилно“ е 2 128, като 12 от тях са чужди граждани.

   През 2018 год. намалява броя на желаещите татковци да присъстват по време на раждане на своите деца.

  45 семейни двойки се възползваха от възможността да съхранят стволови клетки на своите деца през 2018 год.

  През изтеклата година продължи работата във форматите за предродилна подготовка „Отворени врати” и „Училище за родители”, в които са участвали 542 бъдещи майки и татковци. Особен интерес има към семинарните занятия с практическа насоченост. Целта на обучението е да се постигне правилна информираност около темите за раждането, кърменето и отглеждането на дете.

  АГ-комплексът разполага с инструктури по кърмене, които са в помощ на родилките в първите часове след раждането.

  В структура „Патологична бременност”, се приемат бременни с всички отклонения на бременността. Броят на преминалите пациентки през 2018 година е 662.

    В структура „Гинекология” оперативната дейност обхваща различните видове уро-гинекологични заболявания - слингове и пролифт, лапаро-ендоскопски и хистерорезектоскопски операции и всички видове онкологични заболявания - на матката, на шийката на матката и на яйчниците. Броят на преминали пациентки е 1865, като 190 от тях са постъпили от други градове на страната за планово оперативно лечение. Оборотът на легло в структурата е висок, съчетан с най-нисък среден болничен престой, поради увеличаване на броя лапароскопски операции  /40% от всички извършени операции/, високото качество на грижите за пациентите и липсата на усложнения, което води до по-бързото им възстановяване и по-ранна дехоспитализация.

  Обособената структура за клинични дейности - Анестезия  и интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията е част от целия процес на превенция, наблюдение и лечение на гинекологичните пациентки, бременни жени и родилки. Броят на преминалите пациентки е 1114. Осъществява се пред анестезиологична консултация на пациентките, извършва се цялата гама от анестезиологични техники, активно се прилага обезболяване на раждането.

   Отделение ”Неонатология” е със статут на между областен център – ІІІ-то ниво от медицинските стандарти в РБ. Отделението приема новородени от Русенска област и градовете  Тутракан, Разград, Бяла, Кубрат, Силистра. Приетите новородени са 1317, в т.ч. от други болници - 25 бр. През изтеклата година бебето рекордьор с най-високо тегло е 5,050 кг. и се казва Ялън, а с най-ниско тегло преживяло новородено е 730 гр. и се казва Галин. Броят на недоносените деца за 2018 година е 136.

  Статутът на междуобластен център води до приемане на цялата патология на новороденото от изброените градове.

   В Акушеро–гинекологичния комплекс на УМБАЛ „Канев” АД се осъществява 24-часово наблюдение на пациентките и новородените деца. Чудесните битови условия, които имаме дават възможност на всяка една бременна, родилка или оперирана жена да се възползва от самостоятелна  VIP – стая.

   Въпреки недостига на кадри в България, тук нямаме дeфицит на акушер-гинеколози, неонатолози, акушерки и медицински сестри, като немалка част от лекарския и акушерски персонал се състои от млади кадри.

  В заключение трябва да кажем, че отделение АГ при УМБАЛ Канев“ АД е единственото с ІІІ-то ниво между Варна и Плевен и приема всички тежки и спешни случаи в АГ от градовете и болниците в региона – Разград, Тутракан, Бяла, Силистра и болница „Медика”.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама