Днес е : Събота, 4 Юли 2020

Кметовете не искат да бъдат глобявани за мръсен въздух

Публикация 08 Nov, 2018 / akcent.bg

  Сдружението на общините в България възрази категорично на предложението на правителството кметовете да носят лична отговорност в размер от 5000 до 10 000 лв при замърсяване на въздуха. Това предложение е част от промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, одобрени днес от парламентарната комисия по околна среда и водите.

   Според кметовете за чистотата на въздуха отговорят много институции и не може само те да носят лична отговорност. Депутатите обаче коментираха, че правомощията на общините за организация на транспорта и контрол над битовото отопление им дават достатъчна възможност да постигнат подобрение на чистотата на въздуха. Някои от тях все пак се съгласиха, че текстовете могат да бъдат прецизирани и това може да се случи между първо и второ четене на промените в зала.     
Поправките в закона бяха внесени от правителството в края на октомври и днес министър Нено Димов ги представи в парламента. Няколко часа преди това  Европейската комисия, че иска до два месеца отговор за мерките, които държавата ще предприеме срещу за замърсяването на въздуха. Това беше използвано от министър Димов за важността промените да бъдат приети бързо.  В предложението на правителството е записано и въвеждането на стандарти за въглища и брикети от въглища, ползвани за битово отопление - целта на тази мярка е да бъде намалено ползването на нискокалоричните въглища, които са силно замърсяващи. Всички в комисия подкрепиха нуждата да се въведе и регулация и стандарти за дървесината, която всъщност се ползва повече за битово отопление. Министър Димов каза, че при по-добър контрол и планиране на сечите може да се попречи на горенето на дърва с ниско качество и висока влажност. Именно нискокачествената мокра дървесина е един от най-сериозните замърсители на въздуха в България.
 

   Депутатите от БСП Манол Генов, Атанас Костадинов и Румен Георгиев повдигнаха и въпросите за отговорността на други институции за проблема и за липсата на планирани бюджетни средства за прилагане на общинските планове за чистота на въздуха. Именно по тези планове ще бъдат оценявани кметовете и ако резултатите от мерките им не отбележат подобрение спрямо средното ниво на фини прахови частици (ФПЧ) от предните три години, кметовете ще бъдат глобявани. Според предложените в законопроекта промени, за подобрение ще се приема дори минимално понижение на нивата на ФПЧ , без постигнато доближаване до целевите европейски норми, обясни министър Димов.

   Какво следва
  Председателят на парламентарната комисия Ивелина Василева (ГЕРБ) отбеляза, че са необходими уточнения на текстовете, но парламентарната група на ГЕРБ подкрепи законопроекта. Конкретно предложение на Василева е да се изясни, че отговорността на кметовете е за нивата на ФПЧ, които са в техните правомощия, а не се отнасят до повишено замърсяване на въздуха от промишлени аварии или трансгранични влияния.
  Промените бяха одобрени с 13 гласа "за" и 7 "въздържал се". Те ще бъдат обсъдени в зала от депутатите, като въздържалите се представители от БСП заявиха принципната си подкрепа за текстовете, ако те бъдат прецизирани между първо и второ четене.

   Целта на внесените от правителството промени е България да отговори на решението от 2017 на Съда на ЕС, с което държавата беше осъдена за неизпълнение на задълженията по Директивата за качеството на въздуха. Според него България не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периодите, в които този стойности са превишени.
  От днешното съобщение на ЕК стана ясно, че ако държавата не въведе мерки до два месеца, случаят отново ще бъде отнесен до Съда на ЕС и "могат да бъдат наложени финансови санкции".

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама