Днес е : Вторник, 11 Август 2020

Подмяна на ВиК мрежата налага удължаване на срока за общинския заем с година

Публикация 31 Oct, 2018 / akcent.bg

Подмяна на ВиК мрежи в централна градска част ще наруши времето и режима на работа на изпълнителите

 

   Удължаване на срока за усвояване на дългосрочния кредит от 10 млн. лева с една година ще иска Общината старейшините да приемат на следващата сесия. Това става ясно от Докладна на кмета Пламен Стоилов.

   Ето и част от текста....

    На 15.10.2018г. в община Русе се получи писмо от управителя на ВиК ООД, който  информира за разработване на регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ на територията на град Русе. От изложените срокове в писмото е видно, че се предвижда подмяна на ВиК мрежи в централна градска част, което ще наруши времето и режима на работа на изпълнителите на СМР във връзка с ремонта на първостепенна и второстепенна улична мрежа, финансиран чрез дългосрочен кредит. Предвид най-оптимистичния срок, който е изписан в писмото за започване на реалните строителни работи на ВиК ООД – средата на 2019 г. и предвид невъзможността общината да усвои в пълен обем договорените средства при условията на проведената процедура за Избор на кредитна институция, предлагам да бъде променен срока на усвояване на дългосрочния кредит от 24 месеца на 36 месеца при оставане в сила на всички други клаузи и условия по договора.

  С банката КРЕДИТОР е постигнато принципно споразумение за  готовност за сключване на Анекс при промяна на срока на усвояване на кредита от 24 месеца на 36 месеца.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама