Днес е : Събота, 22 Февруари 2020

Залесяване по проект „Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор"

Публикация 21 Oct, 2018 / akcent.bg

В проекта участват 15 партньора и 10 асоциирани организации от 10 от дунавските държави. Общият бюджет е 3 085 412,49 евро

   Клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом" е български партньор в международния консорциум от администрации на защитени територии по река Дунав, обединени под името Дунавски паркове, съобщи за Акцент.БГ председателят му Милко Берберов. Заедно започва работата по изпълнение на проект „Свързвайки дунавските защитени зони в дунавски хабитатен коридор". Същият е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав" 2014-2020 по приоритетна ос 2. В проекта участват 15 партньора и 10 асоциирани организации, представляващи 10 от дунавските държави.  Общият бюджет е 3 085 412,49 евро. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

   Проектът цели опазване на река Дунав като жизнена зелена линия на биоразнообразието. Докато мрежата от дунавски защитени територии опазват най-важните места, фрагментацията на хабитатите ограничава усилията за опазване на екосистемата в цялост. Проектът инициира кампания за дунавски хабитатен коридор, за да се противопостави на фрагментирането. Предлагат се стратегии за целия Дунав и примерни пилотни дейности, с цел възстановяване и поддържане на свързаността в множество аспекти.

   На проведената откриваща среща по проекта присъстваха и представители на ергийния сектор по цялото поречие на Дунав. Участваха електроразпределителни предприятия от Германия, Австрия, Унгария, България и Румъния. Нашите представители бяха от ЕВН България, които говориха за работата си по проект по програма Лайф за опазване на Царския орел и се включиха активно в т.нар. Световно кафене. Показани бяха изключително иновативни начини за маркиране на електропроводи с помощта на дрон. Целта е предотвратяване на инциденти, в които жертви стават птици от различни видове, а в някои случаи може да се предизвика и спиране на тока. Представени бяха добри практики от цялото поречие на р. Дунав.

   Във връзка с обезопасяване на кабели и опасни ел. проводи, представляващи опасност за мигриращите птици предстои работата с Енерго про. Проведени са разговори и ще има съвместни дейности в Природен парк „Русенски Лом"; Защитена зона Калимок-Бръшлен и в Поддържан резерват Сребърна. Ще се направи преглед на съоръженията в Защитена зона Персина. В началото на май предстои да се проведе Национална среща на заинтересованите страни, за да се обсъдят възможности за изпълнение на дейности по изолиране на опасните съоръжения. Надяваме се при нас през 2018 година да се проведе и една среща на европейски експерти, пред които да отчетем положителни резултати.

    Допълвайки европейската сателитна платформа Коперник, ще бъдат изучавани заливните гори по протежение на реката. Ще се проучват определени избрани видове, които носят информация за целите хабитати като например орхидеите. Работи се в ГИС и стремежът е да се направи обща база данни за цялото поречие на р. Дунав.

   Специални мерки ще бъдат набелязани за управление на сухите хабитати. При нас ще има пилотни дейности с доброволци, срещи със земеделски производители и др. Пилотно ще се засади Черна топола в близост до ЗЗ Калимок-Бръшлен. Това е типичен вид за дунавското поречие, който обаче е бил изместен от хибридните американски тополи, които значително променят облика на реката.

   Проектът предвижда провеждането едновременно на 3 доброволчески дни на Дунавските защитени територии. Те ще бъдат през 2017, 2018 и 2019 година. Първият ще обявим през септември.

    Това е трети проект на Дунавските паркове. Първите два бяха финансирани по програма „Югоизточна Европа 2007-2013". Оценката за изпълнението им беше толкова висока ,че бяха включени като добри практики на програмата в излязлото в края на 2016 издание „Стратегия за дунавския регион: истории на успеха". През юни предстои отбелязване на 10 години от старта на мрежата, което ще бъде отбелязано в Национален парк Копачки рит, Хърватска.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама